Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Viễn Thông (Telecom Laboratory) trực thuộc BM. Điện tử - Viễn Thông, được thành lập theo quyết định số 861/QĐ-ĐHCT ngày 12-9-2005.

Sự ra đời của PTN Viễn thông đã tạo điều kiện tốt để phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư Điện tử-Viễn thông của trường Đại học Cần Thơ. Cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn cho khu vực.

Nhiệm vụ:

         

Trang thiết bị:

1. Phục vụ giảng dạy thực hành thí nghiệm các học phần chuyên ngành Viễn thông cho sinh viên bậc đại học.

2. Phục vụ nghiên cứu, triển khai và phát triển kỹ thuật Viễn thông.

Cụ thể như sau:

A. Tổ chức và giảng dạy thực hành các học phần: B. Hướng dẫn: Tiểu luận và Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử -Viễn thông cho sinh viên bậc đại học.

C. Nghiên cứu:

 • Mạng viễn thông
 • Thông tin di động
 • Truyền dẫn
 • Thiết bị đầu cuối thông tin
 • Mạng thế hệ sau (NGN)
D. Dịch vụ: hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường để khai thác hiệu quả thiết bị.
 • Triển khai thí nghiệm thực hành chuyên ngành Viễn thông
 • Cho thuê trang thiết bị.
 

Được tài trợ từ dự án "Giáo dục đại học - Mức B" của Ngân hàng thế giới (World-Bank) với tổng trị giá là 150.000USD và chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT& Viễn thông, bao gồm:

 • 16 máy tính cấu hình tương đối cao
 • Bộ thí nghiệm Digital communication của AD
 • Bộ thí nghiệm kỹ thuật siêu cao tần LabVolt (8090).
 • Bộ thí nghiệm Hệ thống điện thoại LabVolt (8086). 
 • Bộ thí nghiệm Kỹ thuật Antenna LabVolt (8092).
 • Phần mềm thí nghiệm ảo Viễn thông tương tự (LVSIM-ACOM, 9480) của LabVolt.
 • Phần mềm thí nghiệm ảo Viễn thông số (LVSIM-DCOM, 9481) của Labvolt.
 • Bộ thí nghiệm Analog RF Communications ME1000.
 • Bộ thí nghiệm Digital RF Communications ME1100.
 • Wavecom GSM/GPRS/3G Development Kit
 • Máy phân tích phổ (EMC – E7405A) của Agilent.
 • EMI Measurement Software Kit (E7415A) của Agilent.
 • Máy phát tín hiệu cao tần(E4421B) của Agilent.
 • Máy đếm tần số và đo công suất tín hiệu cao tần (53147A) của Agilent.
 • Dao động số 16 kênh (54622D) của Agilent.
 • Máy phát tín hiệu cao tần Agilent N9310A.
 • Máy phát tín hiệu baseband Agilent 33220A - option 001.
 • Ngoài ra còn có các thiết bị phục vụ kết nối mạng máy tính/ mạng viễn thông
 

Liên hệ:

 • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Cao Quí - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trợ lý: Dương Thái Bình - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phòng thí nghiệm FPGA & Hệ thống nhúng (FPGA & Embedded Systems) là phòng thí nghiệm chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính trực thuộc BM. Điện tử - Viễn Thông, được thành lập theo quyết định số 4171/QĐ-ĐHCT ngày 22-12-2011.

Sự ra đời của PTN FPGA & Hệ thống nhúng đã tạo điều kiện tốt để phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính của trường Đại học Cần Thơ. Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn tốt cho khu vực.

Nhiệm vụ:

 

Trang thiết bị:

1. Phục vụ giảng dạy thực hành thí nghiệm các học phần chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính cho sinh viên bậc đại học.

2. Phục vụ nghiên cứu, triển khai và phát triển thiết kế vi mạch (FPGA và các hệ thống nhúng).

Cụ thể như sau:

A. Tổ chức và giảng dạy thực hành các học phần:
 • Ngôn ngữ mô tả phần cứng (CT151)
 • Hệ thống nhúng (CT399)
 • Mạch tích hợp (CT403)
 • Thiết kế vi mạch VLSI (CT392)
 • Thiết kế vi mạch ASIC (CT424)
 • Thực tập thiết kế vi mạch ASIC (CT442)
B. Hướng dẫn: Tiểu luận và Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính cho sinh viên bậc đại học.

C. Nghiên cứu:

 • Thiết kế hệ thống nhúng cho các ứng dụng xử lý âm thanh, hình ảnh, v.v..
 • Thiết kế vi mạch 
D. Dịch vụ: hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường để khai thác hiệu quả thiết bị.
 • Triển khai thí nghiệm thực hành chuyên ngành
 • Cho thuê trang thiết bị.

      

 

 

 

Gói phần mềm thiết kế vi mạch được tài trợ bởi Cadence trong khuôn khổ dự án HEEAP       

          HEEAP      cadence logo2

+ Virtuoso Schematic Editor L
+ Virtuoso Analog Design Environment L
+ Virtuoso Spectre Simulator
+ Virtuoso Layout Suite L
+ Assura Design Rule Checker
+ Assura Layout Vs. Schematic Verifier
+ Cadence QRC Extraction - L
+ Incisive Enterprise Simulator - L
+ Encounter RTL Compiler - L
 
HEEAP  Tektronix
 
Tài trợ trong khuôn khổ dự án HEEAP bởi Tektronix
 
Dao động nghiệm Tektronix TDS2001C 

Được tài trợ từ dự án "Giáo dục Đại học-Mức B"

Altera DE2 Board
 

Ngoài ra còn có

BiMicro FPGA Based MCU Evaluation Board 

+ Phòng máy tính - 10 máy trạm kết nối mạng LAN với 1 máy chủ

Liên hệ: ThS. Trương Phong Tuyên  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng thực hành Vi xử lý và Vi điều khiển là phòng thực hành chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử trực thuộc BM. Điện tử - Viễn Thông, được thành lập theo quyết định số 85/QĐ-ĐHCT ngày 16/01/2009

Sự ra đời của PTN Vi xử lý và Vi điều khiển đã tạo điều kiện tốt để phát triển chương trình đào tạo Đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Điều khiển và Cơ điện tử của trường Đại học Cần Thơ. Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn tốt cho khu vực.

Nhiệm vụ:

         

Trang thiết bị:

1. Phục vụ giảng dạy thực hành thí nghiệm các học phần: 

2. Phục vụ nghiên cứu, triển khai và phát triển.

Cụ thể như sau:

A. Tổ chức và giảng dạy thực hành các học phần:
 • Thực tập Vi Xử Lý, Vi điều Khiển
 • đồ án, Luân Văn
 • Kỹ thuật phần cứng máy tính
B. Hướng dẫn: Tiểu luận và Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành ..... cho sinh viên bậc đại học.

C. Nghiên cứu:

 • Thiết kế .....
D. Dịch vụ: hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường để khai thác hiệu quả thiết bị.
 • Triển khai thí nghiệm thực hành chuyên ngành
 • Cho thuê trang thiết bị.
 

Thiết bị chính phục vụ thí nghiệm

 • 15 máy tính Pentium IV.
 • 10 bộ thí nghiệm mC 8051.
 • 10 bộ thí nghiệm mP Z80.
 • 10 bộ thí nghiệm AVR STK500 (sponsored by Atmel)

 

Thiết bị được tài trợ bởi Texas Intruments

 • 60 Kit Launch Pad 
 • 40 Kit Ez430 - RF2500
 • 23 Kit MSP - EXP430FG4618
 • 10 Kit MSP - FET430UIF
 • 6 Kit MSP - EXP430F5438
 • 5 Kit Stellaris LM 3S8962 Evaluation
 • 2 Kit Stellaris LM 3S9B96 Development

Liên hệ:

 • Trưởng phòng: Trần Hữu Danh - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trợ lý: Võ Hoàng Em - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kit AVR STK500

Kit thực tập Microcontroller 8051

 

Tài liệu than khảo:
          1. Digital signal processing: Principles, Algorithms, and Applications - 3rd edition
             John G. Proakis and Dimitris G. Manolakis
          
2. A guide to Matlabfor beginners and experienced users
            Brian R. Hunt et al. 
         
 3. Matlab toàn tập (Ebooks Team)
          
4. Phần mềm mô phỏng mạch điện TINA  (Analog, Digital, Symbolic, RF, VHDL, MCU and Mixed-Mode Circuit Simulation & PCB Design)
          5. 
Phần mềm vẽ lưu đồ, giản đồ Diagram Studio   
          
6. Phần mềm mô phỏng/giả lập µP Z80 OshonSoft Z80 Simulator 
        7. SoftMaker Office 2006 - Bộ tiện ích văn phòng miễn phí (đổi đuôi pdf --> rar)
        8. LabView Basics
         9. Hướng dẫn sử dụng Proteus
         10. Download MPLAB C Compiler (for Academic Use)
        11. Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing
         12. Phần mềm mô phỏng EdSim51 miễn phí.

Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu số (DSP) là phòng thí nghiệm chuyển ngành Viễn thông trực thuộc BM. Điện tử - Viễn Thông, được thành lập theo quyết định số 569/QĐ-ĐHCT ngày 26/04/2010

Sự ra đời của PTN này đã tạo điều kiện tốt để phát triển chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử Truyền thông và Kỹ thuật Máy tính của trường Đại học Cần Thơ. Cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn tốt cho khu vực.

Nhiệm vụ:

Trang thiết bị:

Tổ chức và giảng dạy thực hành học phần:

 • Thông tin số
 • Xử lý tín hiệu số
 • Kỹ thuật Audio & Video

Hướng dẫn:

 • Tiểu luận và Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Kỹ thuật máy tính và Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá cho sinh viên bậc đại học.

Nghiên cứu:

 • Thiết kế các Bài thí nghiệm chuyên ngành như DSP, Kỹ thuật Audio & Video, ... trên Kit DSP; các bài thí nghiệm về Điều chế và truyền dẫn trên Matlab Simulink.

Dịch vụ:

Hợp tác với các đơn vị trong Trường và ngoài Trường để khai thác hiệu quả thiết bị:

 • Triển khai thí nghiệm thực hành chuyên ngành
 • Cho thuê trang thiết bị.

Trang thiết bị chính phục vụ thí nghiệm:

10 máy tính Intel Celeron A 1,8GHz, 1GB RAM.

 • 10 bộ thí nghiệm NI Speedy-33
 • Các bài thực tập môn DSP

 

Texas Instruments tài trợ:

 

Tektronix tài trợ:

04 Máy hiện sóng (Digital Storage Oscilloscopes) TDS2001C.

Liên hệ:

 • ThS Trần Nhựt Khải Hoàn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phòng thực hành Mạch Điện tử là phòng thực hành chuyên ngành Điện tử - Viễn thông trực thuộc BM. Điện tử - Viễn Thông, được thành lập Khoảng năm 1990.

- Đối tượng phục vụ: Sinh viên chuyên ngành Điện tử - truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Tự động hoá.

Nhiệm vụ:

         

Trang thiết bị:

Tổ chức và giảng dạy thực hành các học phần:
 • Mạch Điện tử.
 • Mạch số.
 • Kỹ thuật xung.
 

  Thiết bị chính phục vụ thí nghiệm

 • 10 Dao động nghiệm 1 chùm tia.
 • 2 Dao động nghiệm 2 chùm tia.
 • 17 Máy phát tín hiệu Sin-Vuông.
 • 9 Đồng hồ đo số.
 • 6 hiết bị giảng dạy điện tử NI ELVIS -  Thiết bị theo chương trình mục tiêu.
 • 3 Bộ GD thiết kế mạch điện tử -  Thiết bị theo chương trình mục tiêu.
 • 12 Kit thí nghiệm hệ thống tương tự - -  Thiết bị theo chương trình mục tiêu.
 • 6 Máy tính.
Thiết bị tài trợ bởi Tektronix
 • 05 Oscilloscope TDS2001C
 

Liên hệ:

 • Trưởng phòng: Huỳnh Kim Hoa - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Trợ lý: Nguyễn Thị Trâm - E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tài liệu than khảo:

   + Phần mềm mô phỏng mạch điện: PSPICE student version.
   
+ Phần mềm mô phỏng mạch tương tự/số MultiSim.
   + Phần mềm mô phỏng mạch TINA-TI.
   + [E-book]: Electronic circuits for the evil genius (làm quen với mạch điện tử).  
   + Electronic Circuit Engineering Introduction (làm quen với linh kiện và thiết bị)  ⇒ Bản dịch tiếng Việt.
   + Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm vẽ mạch in CadSoft Eagle (tài liệu 1tài liệu 2); Eagle3D.
   + Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật vẽ mạch in.
   + My analog world: the significance of grounding.
   + Basic of Power Amplifier Classes A, AB, B and C.

 

NI ELVIS II board

Số lượt truy cập

037663
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
39
213
1204
37663

Bộ môn Điện Tử Viễn Thông - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: lvqdanh@ctu.edu.vn (Trưởng bộ môn: Tiến sĩ Lương Vinh Quốc Danh)