International journals

[1]. Le Nguyen Binh, Martin Firus, Tran Nhut Khai Hoan, “Wavelength re-generation and re-modulation using optical phase lock loop techniques for 100-Gb/s DQPSK up-stream transmission in DWDM passive optical networks,” Journal Photonic Network Communications – Springer Netherlands, Vol.10, No.3, pp.265-276, 2010.

[2]. Danh Luongvinh and Youngwoo Kwon, "A fully recurrent neural network-based  model for predicting spectral regrowth of 3G handset power amplifiers with memory effects", IEEE Microwave and Wireless Components Letters,Vol.16, No.11, pp. 621-623, Nov. 2006.

[3]. Thanh-Tung Nguyen and Insoo Koo,"Distortion-Aware Dynamic Channel Allocation for Multimedia Users in Cognitive Radios," IEICE Transactions, 2014. (Accepted)

[4]. Thanh-Tung Nguyen and Insoo Koo,"Throughput Maximization for a Primary User with Cognitive Radio and Energy Harvesting Functions, "KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2014.
[5]. Luong Vinh Quoc DanhTruong Phong Tuyen and Nguyen Tang Kha Duy, "Design of a quadcopter autopilot system to take aerial photography for remote sensing applications in agriculture", ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 11, No. 7, pp. 4602-4608, April 2016 (ISSN: 1819-6608).

Domestic journals

[1]. LNBình, TNKHoan, LHBình, NTTrung, Martin Fius, “Mô phỏng tuyến truyền dẫn cáp quang biển Bắc - Nam Việt Nam sử dụng kết hợp khuếch đại Raman và EDFA tốc độ 40x40Gb/s CSRZ-DPSK”Tạp chí thông tin – Khoa học công nghệ - Bộ Thông tin Truyền thông,Tập V-1, số 2(22) tháng 12-2009, trang 54-66.

[2]. Trần Thanh Hùng, Trần Hữu Danh, “Bộ vi điều khiển đa năng”, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số 01/2004, trang 148 - 156.

[3]. Lương Vinh Quốc Danh và Vũ Đình Thành, “Phương pháp chuỗi Volterra trong phân tích mạch khuếch đại siêu cao tần phi tuyến yếu- tín hiệu nhỏ dùng GaAs MESFET”, Tạp chí Bưu chính Viễn thông - Chuyên san: Các công trình nghiên cứu - triển khai Viễn thông & Công nghệ thông tin, số 5, tháng 3 - 2001, ISSN - 0866 – 7039.

[4]. Nguyen Cao Qui, "Speech recognition using hidden Markov model on FPGA", Journal of Science, Cantho University, No. 25, 2013. (ISSN: 1859-2333)

[5]. Võ Ngọc Lợi, Lương Vinh Quốc Danh, "Thiết kế anten vi dải phân cực tròn cho ứng dụng WLAN dải tần 2,4 GHz", Tạp chí Khoa  học Đại học Cần Thơ, số 26, trang 97-104, 2013. (ISSN: 1859-2333)

[6]. Đặng Vũ Minh Dũng, Đoàn Quốc Nam, và Lương Vinh Quốc Danh, "Thiết kế hệ thống thanh toán các dịch vụ công cộng ứng dụng công nghệ RFID và NFC", Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, số Chuyên đề Công nghệ Thông tin, trang 28-38, 2013. (ISSN: 1859-2333)

[7]. Luong Vinh Quoc Danh, Truong Phong Tuyen, Nguyen Thi Tram, and Huynh Kim Hoa, "Integrating Basic Skills Into Analog Electronic Circuits Lab Courses At Cantho University", Journal of Science and Technology, The University of Da Nang, Vol.1, No. 12 (73), pp. 7-11, 2013. (ISSN: 1859-1531)

[8]. Luong Vinh Quoc Danh, Vo Ngoc Loi, and Nguyen Tang Kha Duy, " Design of a Dual-Polarized Microstrip Patch Antenna With V-Shaped Slot for 2.4 GHz WLAN Applications", Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vol. 52, No. 5, pp. 529-539, 2014. (ISSN: 0866-708X)

 [9]. Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Văn Khanh, Võ Duy Tín, và Võ Minh Trí, "Hệ thống quản lý tự động ghi nhận tình trạng sử dụng thiết bị điện qua mạng cục bộ", Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số 31a, trang 1-7, 2014. (ISSN: 1859-2333)

 [10]. Hong Van Tam and Luong Vinh Quoc Danh, “Design of A Circularly Polarized E-shaped Patch Antenna with Enhanced Bandwidth for 2.4 GHz WLAN Applications”, VNU Journal of Science: Computer Science and Communication Engineering, Vol.31, No.2 (2015), pp. 1-7. (ISSN: 0866-8612)

[11]. Trương Phong Tuyên, Trần Thanh Sang, Trần Trung Hiếu và Lương Vinh Quốc Danh, "Thiết kế một bộ điều khiển trò chơi dựa trên sự di chuyển của bàn tay trên nền FPGA", Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số 37a, trang 42-50, 2015. (ISSN: 1859-2333)

[12]. Trương Phong Tuyên, Tạ Duy Thắng, Lưu Tioni, Lương Vinh Quốc Danh, “Thiết kế ứng dụng Paint trên nền FPGA”, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số 39a, trang 48-56, 2015. (ISSN: 1859-2333)

[13]. Nguyễn Tăng Khả Duy, Lý Hoàng Duy, Huỳnh Phú Châu và Lương Vinh Quốc Danh, “Thiết kế hệ thống giám sát công tác tuần tra, bảo vệ dựa trên cấu trúc mạng cảm biến không dây”, Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề: Công nghệ Thông tin (2015), trang 136-143, 2015. (ISSN: 1859-2333)

[14]. Lương Vinh Quốc Danh, Trần Hữu Danh, Trương Phong Tuyên, Nguyễn Thị Trâm và Huỳnh Kim Hoa, "Áp dụng phương pháp dạy – học tích cực trong giảng dạy thực hành ngành kỹ thuật điện tử truyền thông", Tạp chí Khoa học & Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 2 (111). 2017, Quyển 1, trang 1-6.

[15]. Trần Hữu Danh. 2013. XÂY DỰNG CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN CHIP MSP430. Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ. 1.165

[16]. Trần Hữu Danh, Đặng Trâm Anh, Nguyễn Thanh Tài, Lê Nhựt Linh. 2016. HỆ THỐNG ƯƠM RAU MẦM SẠCH TỰ ĐỘNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45. 43-51.

[17]. Trần Hữu Danh, Lương Vinh Quốc Danh, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Trâm, Huỳnh Minh Trí, Trần Hữu Nghi. 2017. BỂ RỬA ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52. 46-53.

 Domestic Conferences/Workshops

 [1].  Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Văn Khanh, Võ Duy Tín, và Võ Minh Trí, "Hệ thống quản lý tự động ghi nhận tình trạng sử dụng thiết bị điện qua mạng cục bộ", Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Công nghê Thông tin năm 2013, NXB Đại học Cần Thơ, ngày 01/11/2013, trang 74-81. (ISBN: 978-604-919-012-4)

 [2]. Tam Hong-Van, Quoc-Danh Luong-Vinh, "A Circularly Polarized E-Shaped Patch Antenna with Improved Bandwidth for 2.4-GHz WLAN Applications", Proc. of the First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2014 (NICS'14), 13-14 March 2014, Hanoi, pp. 143-149. (ISBN: 978-604-67-0228-3)

 [3]. Nguyễn Duy Khánh, Lê Văn Tươi, Lương Vinh Quốc Danh và Trương Phong Tuyên, "Tích hợp tính năng bay tự động cho máy bay mô hình điều khiển từ xa phục vụ sản xuất nông nghiệp và giám sát rừng", Hội thảo Quốc gia 2014 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2014), trang 165-170, ngày 18~19/9/2014, Tp. Nha Trang. (ISBN: 978-604-67-0349-5)

 [4]. Thanh-Tung Nguyen and Insoo Koo,"Fuzzy-based Dynamic Packet Scheduling Algorithm for Multimedia Cognitive Radios," The Journal of the Institute of Webcasting, Internet and Telecommunication, vol. 12, no. 3, pp. 1-7, 2012.

 [5]. Thanh-Tung Nguyen and Insoo Koo,"A Dynamic Packet Scheduling Algorithm for Cognitive Radios," IEEK Summer Conference, Jeju, Korea, 2012.

 [6]. Vo Hong Ngan, Luong Vinh Quoc Danh, "Design of a Loop Patch Antenna System with Improved Bandwidth for 2.4-GHz WLAN Applications", Proc. of the Second NAFOSTED Conference on Information and Computer Science 2015 (NICS'15), 16-18 Sept. 2015, Ho Chi Minh City, pp. 105-109. (Indexed by IEEE Xplore)

[7]. Lương Vinh Quốc Danh, Nguyễn Thị Trâm. "Thiết Kế Phòng Thí Nghiệm Viễn Thông Từ Xa Dựa Trên Bộ Thí Nghiệm Emona DATEx", Hội thảo Quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT 2015), trang 107-111, ngày 10~11/12/2015, Tp. Hồ Chí Minh. (ISBN: 978-604-67-0635-9)

 

International Conference

 [1].  Danh Luongvinh, Youngwoo Kwon, "Behavioral modeling of power amplifiers using fully recurrent neural networks", IEEE MTT-S International Microwave Symposium, California, June 2005.

 [2]. Luong Vinh Quoc Danh, Vo Duy Tin, "Implementation of a Remote Telecommunications Laboratory to Improve the Quality of Engineering Education at Cantho University", The 1st Vietnam Engineering Education Conference: Transforming Boundaries through Innovation and Partnerships, March 19-20th 2013, Cantho City.

 [3]. Luong Vinh Quoc Danh, Vo Duy Tin, Nguyen Cao Qui, "Implementation of a Remote Telecommunications Laboratory Using Emona-DATEx Trainer at Cantho University", The 2nd International Engineering and Technology Education Conference, 3-6 Nov. 2013, Ho Chi Minh City. (ISBN: 978-0-646-59658-7)

[4]. Luong Vinh Quoc Danh, Vo Ngoc Loi, "A Dual-Polarized Microstrip Patch Antenna With V-Shaped Slot for 2.4 GHz WLAN Applications", 2013 International  Symposium on Electrical-Electronics Engineering, pp. 108-112, Nov. 1st, 2013, Ho Chi Minh City. (ISBN: 978-604-73-2039-4)

 [5]. Thanh-Tung Nguyen and Insoo Koo,"Throughput of Primary User with Cognitive Radio Function," 14th International Symposium on Communications and Information Technologies, Korea, 2014.

 [6]. P-Y. Lucas, Nguyen Huu Van Long, Tuyen Phong Truong and B. Pottier: “Wireless sensor networks and satellite simulation”. 7th EAI International Conference on Wireless and Satellite Systems (WiSATS 2015), July 6–7 2015, Bradford, United Kingdom.

 [7]. Thanh-Tung Nguyen and Insoo Koo, “Sensor scheduling-based throughput maximization for Cognitive Radio Networks,” The 2015 World Congress on Information Technology Applications and Services, February 24-26, 2015, Jeju-Korea.

 

♦ Thiết kế antenna cho ứng dụng WLAN và truyền thông không dây.

♦ Thiết kế các ứng dụng tự động điều khiển sử dụng vi điều khiển và vi xử lý.

♦ Thiết kế hệ thống nhúng ứng dụng FPGA.

Số lượt truy cập

037657
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
33
207
1198
37657