BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Website: http://cet.ctu.edu.vn/tdh

Giới thiệu

Bộ môn Tự Động Hóa được thành lập từ tháng 3 năm 2008 dựa trên cơ sở chia sẻ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất từ hai bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí thuộc Khoa Công nghệ và Viễn thông & Kỹ thuật Điều khiển thuộc khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Đào tạo

Là một trong 9 bộ môn của Khoa Công Nghệ, Bộ môn tự động hóa chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng giảng dạy của hai ngành học: ngành Cơ điện tử và ngành Tự động hóa & kỹ thuật điều khiển

Bảng mô tả chương trình đào tạo

Nghiên cứu

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gần đây cũng được chú trọng và không ngừng được đẩy mạnh. Bộ môn đã hình thành các nhóm chuyên ngành, nhóm nghiên cứu để tạo thành sức mạnh tổng lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện các nghiên cứu có chiều sâu.

Các định hướng nghiên cứu:

  • Máy bay không người lái
  • Robot tự hành
  • Ứng dụng Cơ điện tử và Tự động hóa trong đời sống, sản xuất nông nghiệp, thủy sản và kiểm soát môi trường.

Các phòng thí nghiệm

Bên cạnh phát triển nguồn nhân lực, thời gian qua Bộ môn cũng đã trang bị hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại từ trình độ cơ bản đến nâng cao nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Đội ngũ giảng dạy

Để hoàn thành các sứ mệnh nói trên, phát triển đội ngũ cán bộ là ưu tiên hàng đầu. Đến nay, Bộ môn đã có tổng công 20 cán bộ, trong đó:

  • Phó giáo sư: 01
  • Tiến sĩ:   11
  • Thạc sĩ: 8

Liên hệ

  • Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công Nghệ, Đại Học Cần Thơ
  • Khu 2, đường 3 Tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
  • Tel: +84 (2923) 834-267; Fax: +84(2923) 872151

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn