BỘ MÔN QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Website: http://cet.ctu.edu.vn/qlcn/

Giới thiệu

       Bộ môn Quản lý công nghiệp (Department of Industrial Management) thuộc Khoa Công Nghệ - Trường Đại Học Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 331 / QĐ - ĐHCT, ngày 12 tháng 03 năm 2010 trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí. Bộ môn Quản lý Công nghiệo tuyển sinh từ năm 2006 đến nay đã đào tạo được hơn 300 sinh viên. Mục tiêu đào tạo chung của Bộ môn Quản lý Công nghiệp là trang bị cho sinh viên nắm vững lý thuyết, có kiến thức, kỹ năng vững vàng để phát hiện, đề xuất và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành. Kỹ sư ngành QLCN có thể tham gia nghiên cứu, thiết kế, phát triển, điều hành - quản lý, cải thiện và tái thiết kế các hệ thống công nghiệp cũng như trợ giúp ra quyết định cho nhà quản lý.

Đào tạo

Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo ngành Quản lý Công nghiệp.

Các lĩnh vực nghiên cứu:

 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Chuỗi sản xuất mô hình hóa
 • Lập kế hoạch và dự báo
 • Quản lý dự án
 • Quản lý bảo trì, bảo dưỡng

Đối tác quốc tế:

 • Viện Kỹthuật Châu Á, Thái Lan (AIT - Asian Institute of Technology, Thailand)
 • Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Đối tác trong nước:

 • Công ty Dầu Nam Việt (Cần Thơ)
 • Công ty Nhựa Thành Phú (Tp. Hồ Chí Minh)
 • Công ty Nhựa Long Thành (Tp. Hồ Chí Minh)
 • Cảng Cần Thơ
 • Công ty Alliance One Apparel (Bến Tre)

Đội ngũ giảng dạy

 • Bộ môn Quản lý công nghiệp hiện có 11 cán bộ, trong đó:
 • Thạc sỹ: 6 (2 đang học Thạc sỹ)
 • Kỹ sư: 4
 • Cử nhân: 1

Liên hệ

 • Bộ môn Quản lý Công nghiệp - Tầng 1, Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ.
 • Địa chỉ: Khu II Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
 • Điện thoại: 02923.872130

 

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn