BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Website: http://cet.ctu.edu.vn/ktxd

Giới thiệu

      Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng đã và đang đảm trách đào tạo hàng ngàn kỹ sư xây dựng và tham gia tư vấn (thiết kế, thi công, quản lý dự án) cho các dự án đầu tư xây dựng. Chúng tôi thường xuyên tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến công trình xây dựng trong khu vực ĐBSCL và các dự án quốc tế như Cầu Mỹ Thuận, Cầu Cần Thơ, dự án Khí điện đạm Cà Mau, Nhiệt điện Ômôn, Cầu Cần thơ.

Đào tạo

Hiện tại BM. KTXD đào tạo các chuyên ngành sau

 • Cao học
  • Liên kết ĐH Bách Khoa – TP.HCM: chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng, Vật liệu và cấu kiện XD.
  • Liên kết ĐH Xây dựng – Hà Nội: chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng, XDDD & CN.

Tuỳ theo nhu cầu hàng năm các ngành trên có thể được mở hay không.

 • Đại học

Hiện BM.KTXD đào tạo 03 chuyên ngành thuộc mã ngành 52.58.02.01 (Kỹ thuật công trình xây dựng):

 • Xây dựng công trình thủy
 • Xây dựng dân dụng và công nghiệp
 • Xây dựng cầu đường

Theo qui chế đào tạo tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký học song song 02 trong số các ngành nêu trên.

 • Ngắn hạn

Bộ môn còn thường xuyên mở các khóa ngắn hạn cho các kỹ sư xây dựng trong vùng.

Các chương trình nghiên cứu/ hợp tác

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng hiện đang quản lý Trung Tâm Kiểm Định và  Tư Vấn Xây Dựng được thành lập  theo quyết định số: 28/QĐ-ĐHCT.TCCB ngày 28/11/2003 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Cần Thơ.

Trung tâm thực hiện công tác kiểm định, tư vấn thiết kế, khảo sát và giám sát thi công công trình xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi và môi trường trong khu vực ĐBSCL. Chức năng thứ hai của trung tâm là nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng.

Đội ngũ  cán bộ bao gồm nhân sự có chuyên môn của các lĩnh vực trên của khoa Công Nghệ và các chuyên gia nước ngoài của các trường liên kết nghiên cứu khoa học.

Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trung tâm bao gồm các phòng thí nghiệm của Khoa Công Nghệ, phòng thí nghiệm xây dựng LAS-XD124, các phòng thí nghiệm thuộc Khoa Môi Trường và Tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, LAS-XD 124 đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ ngày 16/12/2009.

Các lĩnh vực hoạt động:

 • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 
 • Tư vấn đầu tư xây dựng
 • Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng.

Các phòng thí nghiệm

Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng đang quản lý hệ thống phòng thí nghiệm như sau:

 • PTN. Vật liệu Xây dựng
 • PTN. Cơ lý đất
 • PTN. Trắc đạc
 • PTN. Kết cấu Công trình

Ngoài ra hệ thống này hình thành phòng thí nghiệm xây dựng LAS-XD124 trực thuộc Bộ Xây Dựng được tổ chức VINACERT chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 từ năm 2009, và là bộ phận quan trọng trong Trung Tâm Kiểm Định và Tư Vấn Xây Dựng thuộc mạng lưới thường trực của Cục Kiểm Định Việt Nam.

Đội ngũ giảng dạy

Bộ môn gồm có 40 cán bộ, trong đó:

* Tiến sĩ: 02    

* Thạc sĩ: 30    

* Đại học: 08      

Liên hệ

 • Bộ môn Kỹ Thuật Xây Dựng, Khoa Công nghệ, Trường Đại Học Cần Thơ
 • Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3872131

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn