BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

Website: http://cet.ctu.edu.vn/ktd/

Ban Chủ nhiệm Bộ môn

1. TS. Đỗ Nguyễn Duy Phương - Trưởng Bộ môn

2. TS. Quách Ngọc Thịnh - Phó Trưởng Bộ môn

3. ThS. Đào Minh Trung - Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật điện thuộc khoa Công Nghệ, trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào tháng 8 năm 2001, ban đầu có tên là Bộ môn Điện và Kỹ thuật điều khiển tự động, đến tháng 5 năm 2005 Bộ môn được đổi tên như hiện nay.

Bộ môn được giao nhiệm vụ đào tạo ngành Kỹ thuật điện, giảng dạy về các học phần về ngành điện như thiết bị điện, cung cấp điện, hệ thống điện, điều khiển tự động...

Đội ngũ giảng viên tận tụy, có trình độ và kinh nghiệm. Cán bộ của Bộ môn đã và đang được đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ trong và ngoài nước.

Trong nhiều năm qua Nhà Trường đã và sẽ tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất cho các Phòng thí nghiệm, đảm bảo cho việc giảng dạy chuyên ngành với trang thiết bị mới và hiện đại. Bộ môn đã thành lập 2 tổ chuyên ngành sau:

* Tổ chuyên ngành Điện công nghiệp: 

- Hiểu biết rõ về các thiết bị điện như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính toán thiết kế các loại khí cụ điện, sửa chữa các loại động cơ điện

- Hiểu biết rõ về kỹ thuật điều khiển, mạng lưới điện hạ áp, trạm biến áp.

- Tính toán được tổn thất điện áp, ngắn mạch.

- Lựa chọn thiết bị điện hạ áp, thiết kế và lắp đặt tủ điều khiển, nâng cao hệ số công suất giảm tổn thất điện năng...

* Tổ chuyên ngành Hệ thống điện: 

- Hiểu biết rõ về nhà máy điện, trạm biến áp, các mạng lưới điện

- Thiết kế hệ thống điện, vận hành và điều khiển, qui hoạch hệ thống điện...

Tập thể Bộ môn luôn đề cao phương châm nâng cao chất lượng đào tạo!

 

Các phòng thí nghiệm

Bộ môn Kỹ Thuật Điện quản lý 8 phòng thí nghiệm/thực hành như sau:

 • PTN. Kỹ thuật đo
 • PTN. Điện công nghiệp
 • PTN. Vật liệu điện
 • PTN. Hệ thống Điện
 • PTN. Điện tử Công suất và Truyền động điện
 • PTH. Mạch điện
 • PTH. Tay nghề điện
 • PTH. Máy điện

Đội ngũ giảng dạy

Hiện nay Bộ môn có 20 cán bộ giảng dạy, trong đó:

 • Tiến sĩ:              06  
 • Thạc sĩ:             13 (đang làm nghiên cứu sinh 03)
 • Đại học:             01 (đang học thạc sĩ)

 

Liên hệ

 • Bộ môn Kỹ thuật Điện - Khoa Công Nghệ, Khu II, Đại học Cần Thơ
 • Đường 3 tháng 2, Q.Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292. 3872 142 - Fax: 0292. 3831151

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn