Bộ môn Điện tử Viễn thông (Department of Electronics and Telecommunication Engineering - DET) thuộc khoa Công Nghệ, trường Đại học Cần Thơ được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 2008 trên cơ sở của Bộ môn Viễn thông & Kỹ thuật Điều khiển thuộc khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (tiền thân là Bộ môn Điện tử thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, được thành lập năm 1991).

Nhiệm vụ đào tạo:

 • Kỹ sư Điện tử Viễn thông
 • Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính
Số lượng sinh viên tuyển vào hằng năm: 110 sinh viên
Số lượng sinh viên tốt nghiệp hằng năm tính bình quân khoảng: 80 KS chính quy
Mỗi năm có 3 đợt xét tốt nghiệp vào tháng 1, 5 và 7 (Theo thông báo của nhà trường).

Các định hướng nghiên cứu chính:

 • Công nghệ Viễn thông
 • Kỹ thuật Điện tử
 • Hệ thống Nhúng
 • Thông tin di động

Các phòng thí nghiệm:

 • Phòng thực hành Kỹ năng cơ bản
 • Phòng thực hành Mạch Điện tử
 • Phòng thực hành Kỹ thuật vi xử lý & Vi điều khiển
 • Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu số
 • Phòng thí nghiệm Viễn thông
 • Phòng thí nghiệm FPGA và Hệ thống nhúng

Đội ngũ giảng dạy: 18 Cán bộ, trong đó:

 • Trình độ: 2 Tiến sĩ; 13 Thạc sĩ; 2 Kỹ sư. (Đang học Tiến sĩ: 4; Thạc sĩ: 1)
 • Giảng viên chính: 1; Giảng viên: 15; Phục vụ giảng dạy: 2

Liên hệ:

 • Bộ môn Điện tử Viễn thông, khoa Công Nghệ, trường Đại học Cần Thơ
 • Khu 2, đường 3 Tháng 2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
 • Tel: +84 (292) 3 834-267 Fax: +84(292) 3831-151
 • Website: http://cet.ctu.edu.vn/dtvt

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn