BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Website: http://cet.ctu.edu.vn/det

Giới thiệu

      Bộ môn Điện tử Viễn thông, một trong 7 bộ môn của Khoa Công Nghệ, được thành lập vào tháng 3 năm 2008. Trước năm 2008, Bộ môn có tên gọi là Bộ môn Viễn thông & Tự động hóa và trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, trường Đại học Cần Thơ.

Các chương trình đào tạo

Bậc Đại học:

 • Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử Truyền thông (Mã ngành: 52520207)
 • Kỹ sư Kỹ thuật Máy tính (Mã ngành: 52520214)

Bậc Sau đại học:

 • Thạc sỹ Kỹ thuật Điện tử (liên kết với trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh )

Các lĩnh vực nghiên cứu

 • Thiết kế antenna cho ứng dụng WLAN và truyền thông không dây.
 • Thiết kế các ứng dụng tự động điều khiển sử dụng vi điều khiển và vi xử lý.
 • Thiết kế hệ thống nhúng ứng dụng FPGA.

Hợp tác

Gần đây, Bộ môn nhận được sự tài trợ từ các tập đoàn kỹ thuật đa quốc gia như Texas Instruments, Cadence, Tektronix và Atmel. Bộ môn cũng là thành viên của chương trình Higher Engineering Education Alliance Program (HEEAP). Bên cạnh đó, Bộ môn cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các công ty trong nước như Viettel và VNPT.

Các phòng thí nghiệm

Hiện tại, Bộ môn được trang bị 6 phòng thí nghiệm (4 phòng thí nghiệm cơ bản và 2 phòng thí nghiệm chuyên sâu) gồm:
 • Phòng thí nghiệm mở
 • Phòng thí nghiệm điện tử căn bản
 • Phòng thí nghiệm xử lí tín hiệu số
 • Phòng thí nghiệm vi xử lí và vi điều khiển
 • Phòng thí nghiệm viễn thông
 • Phòng thí nghiệm FPGA và hệ thống nhúng

Nhân sự

Bộ môn hiện có 19 cán bộ giảng dạy với 1 Tiến sỹ, 6 Thạc sỹ vả 12 Kỹ sư. Trong đó, 4 giảng viên đang học Thạc sỹ ở Đài Loan và Việt nam và 1 giảng viên đang học Tiến sỹ ở Hàn Quốc.

Liên hệ

 • Bộ môn Điện tử Viễn thông Khoa Công nghệ, trường Đại học Cần Thơ
 • Khu 2, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
 • Điện thoại: +84 292 387 2152

 

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn