BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Website: http://cet.ctu.edu.vn/cnhoa/

Giới thiệu

       Bộ môn Công nghệ Hoá học là đơn vị trực thuộc Khoa Công Nghệ - Trường Đại Học Cần Thơ, được thành lập ngày 05 tháng 03 năm 2004 theo Quyết định số 147/QĐ-ĐHCT.TCCB cùa Hiệu Trưởng Trường Đại Học Cần Thơ trên cơ sở tách tổ chuyên môn Công nghệ Hoá học, quản lý ngành đào tạo Công Nghệ Hóa Học (CNHH) tuyển sinh từ năm 2000, thuộc Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí – Khoa Công Nghệ.

       Bộ môn Công nghệ Hoá học cung cấp các kiến thức về các quá trình và thiết bị trong kỹ thuật hóa học, kiến thức lý thuyết và ứng dụng thực tiễn về một số lĩnh vực thuộc CNHH như công nghệ hóa hữu cơ, công nghệ vô cơ – silicat, công nghệ vật liệu polymer & composite, công nghệ điện hóa & ăn mòn kim loại…

Đào tạo

Chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Công nghệ Hóa học là quản lý đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Hoá học, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Công nghệ Hóa học góp phần phát triển công nghiệp vùng ĐBSCL.

Bộ môn Công nghệ Hóa học hiện đang quản lý ba chuyên ngành thuộc các lĩnh vực sau:

 • Công nghệ hóa hữu cơ
 • Công nghệ vô cơ – silicat
 • Công nghệ vật liệu polymer & composite

Nghiên cứu

    Về công tác nghiên cứu, hiện nay Bộ môn tập trung vào một số hướng nghiên cứu như:

 • Vật liệu polymer & composite
 • Kỹ thuật trích ly các hợp chất thiên nhiên
 • Vật liệu gốm sứ và men
 • Kỹ thuật nhuộm in, kỹ thuật xi mạ
 • Các qui trình & thiết bị CNHH.

Các phòng thí nghiệm

Bộ môn Công nghệ Hóa học hiện đang quản lí 4 phòng thí nghiệm bao gồm:

 • Phòng thí nghiệm công nghệ hóa học
 • Phòng thí nghiệm công nghệ hóa vô cơ
 • Phòng thí nghiệm vật liệu polymer composite
 • Phòng thí nghiệm quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

Đội ngũ giảng dạy

Bộ môn gồm có 23 cán bộ, trong đó:

 • Tiến sĩ: 07 (09 đang học TS)   
 • Thạc sĩ: 15     
 • Đại học: 01       

Liên hệ

 • Bộ môn Công Nghệ Hóa Học - Khoa Công Nghệ - Ðại Học Cần Thơ.
 • Ðia chỉ: Khu II – Ðường 3/2 - Quân Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.
 • Điện thoại: 0292.3872129

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn