Websites: https://cet.ctu.edu.vn/kttl/

     Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi được thành lập theo QĐ số 1350/QĐ-ĐHCT ngày 27/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, trên cơ sở tách ra từ Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng.

     Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi là đơn vị duy nhất đã và đang đảm trách đào tạo kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình thủy ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ môn Kỹ thuật Thủy lợi hiện đang phụ trách quản lý ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (bậc Cao học và Đại học).

     Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy: là ngành học giúp sinh viên có kiến thức về khảo sát, quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý các công trình thủy: kè, cống, trạm bơm, hệ thống kênh các loại, cầu cảng, các dạng công trình bảo vệ bờ, v.v... nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản và giao thông thủy vùng ĐBSCL.

     Ngoài ra bộ môn còn chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khao học, tham dự và báo cáo tại các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước. Bộ môn tích cực kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho các tân kỹ sư. Theo thống kê qua nhiều năm cho thấy, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là rất cao.

  • Bộ môn Kỹ Thuật Thủy Lợi - Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
  • Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • SĐT : 0292.3872131 Liên hệ: Trưởng Bộ Môn: Trần Văn Tỷ (0939501909 Email: tvty@ctu.edu.vn)
  • Quản trị website: tvty@ctu.edu.vn hoặc cnthang@ctu.edu.vn

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn