Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Công trình Giao thông

Website: https://cet.ctu.edu.vn/ktctgt/

Giới thiệu

Bộ môn Kỹ thuật công trình giao thông (BM KTCTGT) có đội ngũ cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao được đào tạo từ các trường Đại học tiên tiến trên thế giới ở Nhật Bản, Úc, Bỉ, Hà Làn, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam. BM KTCTGT thực hiện nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; nghiên cứu khoa học; dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong kỹ thuật xây dựng.

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông được đào tạo chuyên môn tốt và thực tiễn cao thông qua trao đổi với công ty, doanh nghiệp và giao lưu quốc tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm tốt.

Đào tạo

Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (7580205)

Nghiên cứu

Giảng viên và sinh viên của BM KTCTGT thường xuyên có các đề tài nghiên cứu khoa học từ các nguồn kinh phí khác nhau như từ Trường Đại học, các tỉnh, quốc tế, doanh nghiệp.  Các lĩnh vực nghiên cứu như xử lý nền đất yếu, ổn định nền đường, vật liệu gia cố nền đường, ứng dụng vật liệu mới trong kết cấu nền đường, mô phỏng và phân tích kết cấu công trình giao thông… Sinh viên tham nghiên cứu có điều kiện tiếp cận với kỹ thuật tiên tiến trong ngành và giao lưu quốc tế.

Dịch vụ

 • Tư vấn thiết kế và giám sát các công trình giao thông, dân dụng
 • Khảo sát địa chất
 • Kiểm định chất lượng công trình

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm (PTN) kết hợp với các ngành trong lĩnh vực xây dung:

 • PTN Cơ lý đất
 • PTN Kết cấu
 • PTN Thủy lực
 • PTN Trắc đạc

Giảng viên

 • Tiến sĩ: 03
 • Nghiên cứu sinh: 06
 • Thạc sĩ: 05
 • Kỹ thuật viên: 01

Liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật công trình giao thông, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ

Email: kcn-bmktctgt@ctu.edu.vn. Trưởng Bộ Môn: Tiến sĩ Lê Gia Lâm Email: lglam@ctu.edu.vn

 

Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ
Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 3834 267 Fax: 0292 3831151 - Email: kcn@ctu.edu.vn