Giới Thiệu Tổng Quan Print

KHOA CÔNG NGHỆ


Năm 1977, Khoa Thủy nông & cải tạo đất và Khoa Cơ khí nông nghiệp được thành lập. Để phù hợp với tình hình mới, năm 1995 Trường ĐHCT quyết định hợp nhất hai khoa và đổi tên thành Khoa Công nghệ.

Hiên nay, Khoa có 13 ngành và chuyên ngành đào tạo đại học và liên kết đào tạo 6 chuyên ngành bậc cao học. Điểm mạnh của Khoa là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ hóa học và công nghệ vật liệu. Khoa đã tiến hành hơn 30 dự án hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế với tổng kinh phí tài trợ trên 100 tỉ đồng, công bố hơn 170 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Trong tương lai, Khoa sẽ tập trung nổ lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống quản lý, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và tăng cường công tác hợp tác quốc tế.

 
Tuyển sinh ĐH- CĐ năm 2012
Khoa Công Nghệ - Ðại Học Cần Tho
Ðia chỉ: Khu II - Ðuờng 3/2 - Quân Ninh Kiều - TP Cần Thơ.
Tel: 71-834267; Fax: 71-831151