JSN Gruve - шаблон joomla Окна
                               CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
LỚP: Xây dựng công trình thủy  –  KHÓA 2013
ĐƠN VỊ  LIÊN KẾT: Trung học KT Kỹ thuật An Giang
HỌC KỲ: 2  - NĂM HỌC: 2016  – 2017
(Hình thức đào tạo: Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần)
TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
1 CN312 Thi công công trình thủy lợi 2 Lê Ngọc Lân 499 0918025482
2 CN511 Đồ án thi công CT TL 2 Lê Ngọc Lân 499 0918025482
3 CN351 Tổ chức thi công 2 Lê Ngọc Lân 499 0918025482
4 CN319 Thủy văn nước ngầm 2 Lê Ngọc Lân 499 0918025482
5 CN326 Quy hoạch thủy lợi 2 Trần Văn Hừng 497 0988 233 550
6 CN514 Quản lý dự án xây dựng 3 Đặng Trâm Anh 1008 0907044009
 
THỜI KHOÁ BIẾU
 

Từ

Thứ 7

…đến

Chủ nhật

Sáng Chiều
07/01/17 08/01/17 Thi công công trình thủy lợi Thi công công trình thủy lợi
14/01/17 15/01/17 Thi công công trình thủy lợi Đồ án thi công CT TL
18/02/17 19/02/17 Tổ chức thi công Tổ chức thi công
25/02/17 26/02/17 Tổ chức thi công Tổ chức thi công
4/03/17 5/03/17 Quản lý dự án xây dựng Quản lý dự án xây dựng
11/03/17 12/03/17 Tổ chức thi công Tổ chức thi công
18/03/17 19/03/17 Quản lý dự án xây dựng Quản lý dự án xây dựng
25/03/17 26/03/17 Quản lý dự án xây dựng Quản lý dự án xây dựng
01/04/17 02/04/17 Đồ án thi công CT TL Đồ án thi công CT TL
08/04/17 09/04/17
15/04/17 16/04/17
22/04/17 23/04/17
06/5/2017 07/5/2017 Quy hoạch thủy lợi Quy hoạch thủy lợi
13/5/2017 14/5/2017 Quy hoạch thủy lợi Quy hoạch thủy lợi
20/5/2017 21/5/2017 Thủy văn nước ngầm Thủy văn nước ngầm
27/5/2017 28/5/2017 Thủy văn nước ngầm Thủy văn nước ngầm


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 – 2017
LỚP: Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2013
ĐỊA ĐIỂM: Học tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ.
 
TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Trần Văn Hiếu 707 0913104567
XH014 Văn bản & lưu trữ ĐC 2 Nguyễn Văn Tư 131 0913783832
CN311 Máy xây dựng & KT thi công 3 Cù Ngọc Thắng 2350
CN328 Kết cấu thép nhà công nghiệp 2 Lê Nông 1677
CN522 Đồ án kết cấu thép 2 Lê Nông 1677
CN322 Cấu kiện bê tông đặc biệt 2 Dương Nguyễn Hồng Toàn 1412
CN324 Công trình trên đất yếu 2 Hoàng Vĩ Minh 500
TỔNG
  • Lưu ý: Các học phần Đồ án và Thực tập CBGD tự xếp thời khóa biểu.
THỜI KHÓA BIỂU
(Liên hệ Sang 0186.440.0595)
 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ: 2  - NĂM HỌC: 2016  – 2017
LỚP: Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2013
ĐƠN VỊ LIÊN KẾT:TRƯỜNG CĐCĐ KIÊN GIANG
(Hình thức đào tạo: tập trung)
 
TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại Điểm rước
1 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 Lê Thị Út Thanh 2183 0909929390 Khu I
2 XH014 Văn bản & lưu trữ ĐC 2 Trần Văn Thịnh 1327 01274806533 Khu I
3 CN311 Máy xây dựng & KT thi công 3 Cù Ngọc Thắng 2350 0909.070.204 Khu 2
4 CN328 Kết cấu thép nhà công nghiệp 2 Cao Tấn Ngọc Thân 1676 0939.025.457 Khu 1
5 CN522 Đồ án kết cấu thép 2 Cao Tấn Ngọc Thân 1676 0939.025.457 Khu 1
6 CN322 Cấu kiện bê tông đặc biệt 2 Dương Nguyễn Hồng Toàn 1412 0918.376.565 Khu 2
7 CN324 Công trình trên đất yếu 2 Trần Đức Trung 2234 0939.185.196 Khu 2

 

THỜI KHOÁ BIẾU

 

Từ

…đến

Đầu tuần Cuối tuần
09/01/17 14/01/17 Kết cấu thép nhà công nghiệp
16/01/17 21/01/17 Kết cấu thép nhà công nghiệp
13/02/17 18/02/17 Đồ án kết cấu thép
20/02/17 25/02/17 Đồ án kết cấu thép
27/02/17 04/03/17 Đường lối CM của Đảng CSVN
06/03/17 11/03/17 Đường lối CM của Đảng CSVN
13/03/17 18/03/17
20/03/17 25/03/17 Công trình trên đất yếu
27/03/17 01/04/17 Công trình trên đất yếu
03/04/17 08/04/17 Văn bản & lưu trữ ĐC
10/04/17 15/04/17 Văn bản & lưu trữ ĐC
17/04/17 22/04/17
24/04/17 29/04/17
08/5/17 13/5/17 Máy xây dựng & KT thi công
15/5/17 20/5/17 Máy xây dựng & KT thi công
22/5/17 27/5/17
29/5/17 03/6/17

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Học Kỳ 2 - Năm học: 2016 – 2017
Lớp: Kỹ thuật Cơ khí  – Khóa 2014

Đơn vị liên kết: Trường CĐCĐ Cà Mau

(Hình thức đào tạo: Thứ bảy và Chủ nhật)

MSMH TÊN MÔN HỌC TC

Cán bộ

 giảng dạy

MSCB Điện thoại Điểm rước
CN387 Đồ án cơ sở thiết kế máy 2 Phạm Quốc Liệt 2474 01222003312 Khu 2
CN195 Kỹ thuật điện 2 Lê Vĩnh Trường 1679 0939779963 Khu 2
CN388 Công nghệ chế tạo máy2 2 Nguyễn Văn Trí 448 0916326193 Khu 2
CN389 TT. Công nghệ kim loại CB 3 Phan Thanh Lương 451 0989 963 042
CN149 Truyền động thủy lực & khí nén 2 Lê Phan Hưng 2730 0982204560 Khu 2
CN155 Khoa học an toàn &BHLĐ 2 Bùi Thiện Chánh 478 0973223700 Khu 2
CN156 Anh văn chuyên môn cơ khí 2 Phạm Ngọc Long 445 0989221612 Khu 2

THỜI KHÓA BIỂU

Từ

Thứ 7

…đến

Chủ nhật

Sáng Chiều
18/02/17 19/02/17 Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện
25/02/17 26/02/17
4/03/17 5/03/17 Đồ án cơ sở thiết kế máy Đồ án cơ sở thiết kế máy
11/03/17 12/03/17 Truyền động thủy lực & khí nén Truyền động thủy lực & khí nén
18/03/17 19/03/17 Truyền động thủy lực & khí nén Truyền động thủy lực & khí nén
25/03/17 26/03/17
01/04/17 02/04/17 Công nghệ chế tạo máy2 Công nghệ chế tạo máy2
08/04/17 09/04/17 Công nghệ chế tạo máy2 Công nghệ chế tạo máy2
15/04/17 16/04/17 Anh văn chuyên môn cơ khí Anh văn chuyên môn cơ khí
22/04/17 23/04/17 Anh văn chuyên môn cơ khí Anh văn chuyên môn cơ khí
06/5/2017 07/5/2017 Khoa học an toàn &BHLĐ Khoa học an toàn &BHLĐ
13/5/2017 14/5/2017
20/5/2017 21/5/2017 Thực tập tại khoa Công nghệ - ĐHCT Thực tập tại khoa Công nghệ - ĐHCT
27/5/2017 28/5/2017 Thực tập tại khoa Công nghệ - ĐHCT Thực tập tại khoa Công nghệ - ĐHCT

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 – 2017

LỚP: Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2014

Đơn vị: Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp.

(Hình thức đào tạo: Thứ Bảy & Chủ Nhật hàng tuần

MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
CN358 Luận văn tốt nghiệp 10 Đặng Thế Gia 486 0903-011955
CN337 Luật xây dựng 2 Châu Minh Khải 1813 0944 997766
CN514 Quản lý dự án xây dựng 3 Đặng Trâm Anh 1008 0907044009
Tổng cộng 15

THỜI KHÓA BIỂU

Từ … …đến Thứ Bảy Chủ Nhật
07/01/17 08/01/17 Châu Minh Khải Châu Minh Khải
14/01/17 15/01/17 Châu Minh Khải Châu Minh Khải
18/02/17 19/02/17
25/02/17 26/02/17
4/03/17 5/03/17 Đặng Thế Gia Đặng Thế Gia
11/03/17 12/03/17 Đặng Trâm Anh Đặng Trâm Anh
18/03/17 19/03/17 Đặng Trâm Anh Đặng Trâm Anh
25/03/17 26/03/17 Đặng Trâm Anh Đặng Trâm Anh
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 – 2017
LỚP: Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2015
 Học Ban đêm – hệ Vừa làm vừa học-
 Tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ
MSMH TÊN MÔN HỌC TC

Cán bộ

giảng dạy

MSCB Điện thoại
TN002 Vi tích phân A2 4 Nguyễn Duy Cường 2605 0973842925
ML010 Những NL cơ bản của CN MLN 2 3 Nguyễn Khánh Linh 2122 01688.567.699
CN101 Cơ lý thuyết 2 Trần Minh Thuận 482 0918-972364
TN033 Tin học căn bản 1 Nguyễn Thanh Nhã 1453 0936.707.555
TN034 TT. Tin học căn bản 2 Nguyễn Thanh Nhã 1453 0936.707.555
XH025 Anh văn căn bản 3 3 Nguyễn Phương Bảo Trân 2381 0902696801
KL001 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 2591 0907010990
   

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BAN ĐÊM
 (Liên hệ Quân 0907.387.683)
Thời gian tính từ 26/12/2016

Thời gian

Tên học phần Phòng Ghi chú
Thứ Hai NNLCB CNMLN2 309/CN
Thứ Ba NNLCB CNMLN2 309/CN
Thứ Tư Vi tích phân A2 309/CN
Thứ Năm Pháp luật đại cương 309/CN
Thứ Sáu Cơ lý thuyết 309/CN
Thứ Bảy Tin học căn bản PMT/CN
Chiều Thứ Bảy TT. Tin học căn bản PMT/CN

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

LỚP: Kỹ thuật công trình xây dựng – Khóa 2015

TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
CN305 Kết cấu thép 2 Lê Nông 1677 0918755658
CN349 Kết cấu bê tông CTDD 2 Hồ Ngọc Tri Tân 504 0918.555.220
CN110 Trắc địa 2 Nguyễn Phước Công 1295 0944.037.939
CN111 TT. trắc địa 1 Nguyễn Phước Công 1295 0944.037.939
KC246 Công trình trên đât yếu 3 Phạm Anh Du 1822 0939.005.353
CN311 Máy xây dựng & KT thi công 3 Cù Ngọc Thắng 2350 0909.070.204
KC245 Cấu kiện bê tông đặc biệt 3 Dương Nguyễn Hồng Toàn 1412 0918.376.565
CN251 Đồ án kết cấu bê tông 2 Hồ Ngọc Tri Tân 504 0918.555.220

Bằng 2 - Học Ban đêm - tại Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BAN ĐÊM

Lớp Trưởng: 0979.52.77.88 – Khởi

Thời gian học tính từ 26/12/2016

         

Thời gian

Tên học phần Phòng Ghi chú
Tối - Thứ Hai Máy xây dựng & KT thi công P.302/CN
Tối - Thứ Ba Công trình trên đât yếu P.302/CN
Tối - Thứ Tư Kết cấu bê tông CTDD P.302/CN
Tối - Thứ Năm Kết cấu thép P.302/CN
Tối - Thứ Sáu Trắc địa P.302/CN
Tối - Thứ Bảy Cấu kiện bê tông đặc biệt P.302/CN
Chiều thứ bảy TT. trắc địa Thực tập ngoài sân

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

LỚP: Kỹ thuật điện, điện tử  – Khóa 2015

HTĐT: Thứ Bảy & Chủ Nhật - tại Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp.

TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
1 CT377 Lý thuyết điều khiển tự động 3 Nguyễn Minh Luân 1061 0915666776
2 CN552 PPNC & viết báo cáo KH 2 Nguyễn Văn Cương 466 0989909034
3 CN264 Máy điện 2 3 Nguyễn Hào Nhán 1910 0919476874
4 CN272 Hệ thống điện 1 3 Đào Minh Trung 1911 0909565864
5 KC217 Khí cụ điện 2 Phan Trong Nghĩa 1912 0988991912
6 CN098 Sử dụng năng lượng tiết kiệm 2 Nguyễn Thái Sơn 2156 0909615613
7 CN098 Lập trình căn bản kỹ thuật 3 Hồ Minh Nhị 1302 0918579590

THỜI KHÓA BIỂU

Từ

Thứ 7

…đến

Chủ nhật

Sáng Chiều
07/01/17 08/01/17 Khí cụ điện Khí cụ điện
14/01/17 15/01/17 Khí cụ điện Khí cụ điện
18/02/17 19/02/17 Lập trình căn bản kỹ thuật Lập trình căn bản kỹ thuật
25/02/17 26/02/17 Lập trình căn bản kỹ thuật Lập trình căn bản kỹ thuật
4/03/17 5/03/17 Lập trình căn bản kỹ thuật Lập trình căn bản kỹ thuật
11/03/17 12/03/17 Máy điện 2 Máy điện 2
18/03/17 19/03/17 Máy điện 2 Máy điện 2
25/03/17 26/03/17 Hệ thống điện 1 Hệ thống điện 1
01/04/17 02/04/17 Hệ thống điện 1 Hệ thống điện 1
08/04/17 09/04/17 Hệ thống điện 1 Hệ thống điện 1
15/04/17 16/04/17 Sử dụng năng lượng tiết kiệm Sử dụng năng lượng tiết kiệm
22/04/17 23/04/17 Sử dụng năng lượng tiết kiệm Sử dụng năng lượng tiết kiệm
06/5/2017 07/5/2017 PPNC & viết báo cáo KH PPNC & viết báo cáo KH
13/5/2017 14/5/2017 Lý thuyết điều khiển tự động Lý thuyết điều khiển tự động
20/5/2017 21/5/2017 PPNC & viết báo cáo KH PPNC & viết báo cáo KH
27/5/2017 28/5/2017 Lý thuyết điều khiển tự động Lý thuyết điều khiển tự động

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 – 2017

LỚP: Kỹ thuật Cơ điện tử  – Khóa 2015

TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
TN033 Tin hoc căn bản 1 ĐVLK dạy
TN034 TT. tin học căn bản 2 ĐVLK dạy
TN012 Đại số tuyến tính & HH 4 ĐVLK dạy
XH024 Anh văn căn bản 2 3 ĐVLK dạy
ML010 CN Mác Lênin 2 3 ĐVLK dạy
CN100 Nhập môn kỹ thuật 2 Nguyễn Minh Luân 1061 0915.666.776
Tổng

Học Ban đêm - tại Trường Đại học Kỹ thuật Cần Thơ.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BAN ĐÊM

Thời gian học từ tháng 01/2017

         

Các buổi tối Tên học phần Phòng Ghi chú
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ tư Nhập môn kỹ thuật
Thứ Năm
Thứ sáu
Thứ bảy

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

LỚP: Xây dựng DD & CN  – Khóa 2015

TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
TN002 Vi tích phân A2 4 Huỳnh Đức Quốc 2693 0939500738
ML010 Những NL cơ bản của CN MLN 2 3 Nguyễn Khánh Linh 2122 01688.567.699
CN101 Cơ lý thuyết 2 Trần Văn Tỷ 1626 0939501909
TN033 Tin học căn bản 1 ĐVLK dạy
TN034 TT. Tin học căn bản 2 ĐVLK dạy
XH025 Anh văn căn bản 3 3 ĐVLK dạy
KL001 Pháp luật đại cương 2 Nguyễn Võ Linh Giang 2739 0939198987
Tổng cộng

(Học Thứ Bảy, Chủ nhật - tại Trường CĐCĐ Sóc Trăng).

THỜI KHÓA BIỂU

Thứ 7 Chủ nhật Sáng Chiều
07/01/17 08/01/17 Những NL cơ bản của CN MLN 2 Những NL cơ bản của CN MLN 2
14/01/17 15/01/17 Những NL cơ bản của CN MLN 2 Những NL cơ bản của CN MLN 2
18/02/17 19/02/17 Cơ lý thuyết Cơ lý thuyết
25/02/17 26/02/17 Cơ lý thuyết Cơ lý thuyết
4/03/17 5/03/17 Vi tích phân A2 Vi tích phân A2
11/03/17 12/03/17 Vi tích phân A2 Vi tích phân A2
18/03/17 19/03/17 Vi tích phân A2 Vi tích phân A2
25/03/17 26/03/17
01/04/17 02/04/17
08/04/17 09/04/17
15/04/17 16/04/17
22/04/17 23/04/17
06/5/2017 07/5/2017
13/5/2017 14/5/2017
20/5/2017 21/5/2017 Pháp luật đại cương Pháp luật đại cương
27/5/2017 28/5/2017 Pháp luật đại cương

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016 – 2017

LỚP: Kỹ thuật điện, điện tử  – Khóa 2016

HTĐT: Thứ Bảy & Chủ Nhật - tại Trường Trung cấp KT-KT Cà Mau.

TT MSMH TÊN MÔN HỌC TC Cán bộ giảng dạy MSCB Điện thoại
1 TN002 Vi tích phânA2 4 Nguyễn Tử Thịnh 2303 01683371499
2 XH024 Anh văn căn bản 2 3 ĐVLK dạy
3 ML011 Đường lối CN của ĐCSVN 3 Đồng Thị Kim Xuyến 2332 0918229217
4 CN167 Mạch điện 1 3 Hoàng Đăng Khoa 2230 0975219875
5 CT361 Trường điện từ 2 Lương Vinh Quốc Danh 1063 0909741433
6 CT138 Toán kỹ thuật 2 Nguyễn Thanh Tùng 1942 0939650549

THỜI KHÓA BIỂU

Từ

Thứ 7

…đến

Chủ nhật

Sáng Chiều
07/01/17 08/01/17
14/01/17 15/01/17 Đường lối CN của ĐCSVN Đường lối CN của ĐCSVN
18/02/17 19/02/17 Đường lối CN của ĐCSVN Đường lối CN của ĐCSVN
25/02/17 26/02/17 Đường lối CN của ĐCSVN Đường lối CN của ĐCSVN
4/03/17 5/03/17 Toán Kỹ thuật Toán Kỹ thuật
11/03/17 12/03/17 Mạch điện 1 Mạch điện 1
18/03/17 19/03/17 Toán Kỹ thuật Toán Kỹ thuật
25/03/17 26/03/17 Trường điện từ Trường điện từ
01/04/17 02/04/17 Mạch điện 1 Mạch điện 1
08/04/17 09/04/17 Trường điện từ Trường điện từ
15/04/17 16/04/17 Mạch điện 1 Mạch điện 1
22/04/17 23/04/17 Vi tích phânA2 Vi tích phânA2
06/5/2017 07/5/2017 Vi tích phânA2 Vi tích phânA2
13/5/2017 14/5/2017 Vi tích phânA2 Vi tích phânA2
20/5/2017 21/5/2017
27/5/2017 28/5/2017

                                                                                   

4416314
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
247
1525
3488
1379478
29393
37855
4416314

Your IP: 54.162.139.217
2017-07-26 07:35

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Go to top