JSN Gruve - шаблон joomla Окна
 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, PHẢN ÁNH CỦA SINH VIÊN

VÀ TRẢ LỜI CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG TRONG ĐỢT TIẾP XÚC

GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ ĐẠI BIỂU SINH VIÊN NĂM 2016

 

 

TT Đóng góp, phản ánh, đề xuất của sinh viên Trả lời của lãnh đạo nhà trường
 1 Nhà trường nên đưa học phần kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo.

Nhà trường đang cố gắng đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ đạt chuẩn cao hơn (hiện có trên 90% cán bộ giảng dạy có trình độ sau đại học). Sắp đến, trường đầu tư máy tính, phần mềm mô phỏng… đ hỗ trợ sinh viên.

Đào tạo kỹ năng trong đó có kỹ năng mềm cho người học là một trong các mục tiêu trọng tâm của tất cả các chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường. Đào tạo kỹ năng mềm hiện đang được lồng ghép vào chương trình giảng dạy của nhiều học phần trong CTĐT và các hoạt động ngoại khóa. Để tăng cường hơn nữa đào tạo kỹ năng mềm cho SV, Trường đã có chủ trương và đang thực hiện các bước chuẩn bị để đưa học phần Kỹ năng mềm vào tất cả CTĐT để SV có thể chọn học (dự kiến học phần có khối lượng là 2 tín chỉ)

 2 Đối với sinh viên học ngành 2, đề nghị không bắt buộc điều kiện tiên quyết là phải tốt nghiệp ngành 1.

Trong thời gian theo học Chương trình đào tạo (CTĐT) thứ nhất (ngành 1), để tạo điều kiện cho sinh viên (SV) có điều kiện học thêm học phần thuộc một CTĐT thứ hai (ngành 2), Trường không yêu cầu ràng buộc về học phần tiên quyết khi SV đăng ký học phần thuộc ngành 2.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp ngành 1 và SV có yêu cầu học tiếp ngành 2, SV sẽ chính thức chuyển đổi sang ngành 2 để có thể được cấp thêm bằng đại học thứ hai (SV sẽ được Trường bố trí học tập và sinh hoạt với lớp thuộc ngành 2, quản lý bởi đơn vị phụ trách chuyên môn và cố vấn học tập ngành 2),do đó thực hiện quy định về công tác học vụ thì SV khi đăng ký học phần phải tuân thủ ràng buộc về học phần tiên quyết của CTĐT ngành 2.

 3 Mức học phí được tính như thế nào khi sinh viên đăng ký học các học phần ngoài CTĐT của khóa nhưng phù hợp với chuyên ngành đào tạo? CTĐT các ngành đã được bổ sung, hoàn chỉnh gần nhất từ khóa 40 trở về sau. Khi sinh viên đăng ký học phần ngoài CTĐT của khóa học và được BM quản lý ngành đồng ý xét tương đương với học phần nào đó thuộc CTĐT đang theo học thì vẫn thu học phí ở mức bình thường (không tính hệ số 1.5). Trường hợp sinh viên đăng ký học chương trình đào tạo thứ 2 thì mức học phí phải đóng có nhân hệ số theo quy định hiện hành.
 4 Đề nghị nhà trường nâng số tiết thực tập, thực tế nhiều hơn.

Kể từ khóa 40, CTĐT đã có điều chỉnh từ 120 tín chỉ tăng lên 140 tín chỉ, trong đó có tăng khối lượng học phần thực hành, thực tập.

Nhà trường hoàn toàn tạo điều kiện cho sinh viên tham quan, thực tập, thực tế tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ. Sinh viên có thể chủ động đề xuất, cố vấn học tập dẫn đoàn, khoa có thể hỗ trợ tiền xe di chuyển.

 5 Đề nghị nhà trường có hướng hỗ trợ việc đăng ký học phần ở một số môn học như không đủ điều kiện mở lớp hoặc SV không đăng ký được vì hết nhóm.

Sinh viên lập kế hoạch học tập toàn khóa và nhập vào phần mềm quản lý đào tạo. Căn cứ dữ liệu về nhu cầu học tập của sinh viên, đơn vị quản lý học phần sẽ tính toán số lớp-học phần sẽ mở trong học kỳ để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên.

Trường hợp không đăng ký được hoặc không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên liên hệ khoa quản lý học phần để được hỗ trợ (mở thêm lớp hoặc tăng sĩ số lớp). Đồng thời, nhà trường xem xét những trường hợp đặc biệt đối với sinh viên năm cuối.

 6 Việc đăng ký học phần có thể thực hiện trên máy tính cá nhân được hay không? Sinh viên có thể đăng ký học phần ở bất kỳ máy tính nào, không nhất thiết là hệ thống máy tính công của trường.
 7 Một số trường hợp sinh viên năm cuối không đăng ký được học phần GDTC (môn cờ vua) vì không đủ số lượng để mở lớp làm ảnh hưởng đến tiến độ tốt nghiệp của SV. Thông qua hệ thống giáo vụ của các đơn vị và Phòng Đào tạo để hỗ trợ sinh viên, không để kéo dài thời gian học tập của sinh viên. Ngoài việc bổ sung thêm các môn giáo dục thể chất nhằm đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và sở thích của sinh viên (kể cả các môn chỉ dành cho sinh viên không đủ điều kiện sức khỏe)
 8 Trường, Khoa cần hỗ trợ sinh viên ngành ngoại ngữ các kỹ năng mềm, nhất là kỹ năng thuyết trình, thảo luận nhóm… Khoa Ngoại ngữ và khoa Sư phạm phối hợp hỗ trợ theo đề xuất của sinh viên …
 9

Đề nghị nhà trường tăng mức hỗ trợ kinh phí cho nghiên cứu khoa học.

Nhà trường đang thực hiện lộ trình tăng kinh phí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở theo Nghị định 99 của Chính Phủ, trong đó đặc biệt quan tâm đến kinh phí cho đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở do SV thực hiện.
 10

Đề nghị tăng số đề tài mà một cán bộ có thể hướng dẫn thay vì chia đều mỗi cán bộ hướng dẫn một đề tài.

Nhà trường sẽ xem xét để tăng số lượng hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở do SV thực hiện. Việc giới hạn số lượng hướng dẫn đề tài là để Thầy Cô hướng dẫn có thời gian hỗ trợ hiệu quả cho SV thực hiện đề tài đạt chất lượng và nghiệm thu đạt kết quả cao nhất.
11  Cần giữ vệ sinh 02 hồ cá trước hội trường, vì đó được xem như là bộ mặt của hội trường lớn. Phòng Công tác chính trị sẽ lưu ý vệ sinh thường xuyên.
12  Đề nghị nhà trường cải thiện tốc độ wifiở các khu ký túc xá. Về wifi trong ký túc xá khu A và khu B do VNPT thi công và có thu phí 20.000 đồng/ học kỳ/ sinh viên, nhưng hệ thống wifi rất yếu. Nhà trường giao cho Phòng Quản trị thiết bị nắm thông tin và xử lý.
13  Liên quan đến phản ánh của sinh viên về wifi tại các khoa và các nhà học.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của Wifi trường, trong năm qua trường đã đầu tư, nâng cấp hệ thống Wifi công suất & thông lượng lớn tại: Nhà điều hành, Thư viện các Khoa, Khu vực ĐTN Trường, Nhà học C2, Khu vực nhà học Khoa Nông Nghiệp, các hội trường.

Tuy nhiên, do khuôn viên của trường lớn & việc đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thông Wifi trường cùng một thời điểm cần rất nhiều kinh phí, do đó trong thời gian tới trường sẽ từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống Wifi trường tại các nhà học, khuôn viên các Khoa để đảm bảo yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên.Trong thời gian này, trường rất mong sinh viên tập trung sử dụng Wifi tại các khu vực đã nâng cấp.

Trường sẽ tập trung đầu tư vào những vị trí có đông sinh viên sinh hoạt (Hội trường lớn, TTHL, Nhà điều hành, Đoàn Thanh niên, văn phòng các khoa, các nhà ăn…), những chỗ ít người sẽ không tiếp tục đầu tư.

14  Đề nghị bố trí thùng rác xa nơi ở của SVđể tránh bốc mùi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của SV. Trung tâm Phục vụ sinh viên sẽ tiếp tục nhắc nhở đối với đơn vị hợp đồng lấy rác.
15 

Thời gian khắc phục việc hư hỏng thiết bị trong KTX còn kéo dài.

Phòng CTSV đã hợp đồng với Doanh nghiệp có trách nhiệm sửa chữa trong ngày đối với những hư hỏng nhỏ về điện, nước (được báo trước 20g hàng ngày). Tuy nhiên, có một số thiết bị phải có kế hoạch và thời gian sửa chữa chung của Trường (như quạt, trần nhà,…)
16  Đề nghịP.CTSV tổ chức kiểm tra vệ sinh phòng ở thường xuyên hơn nữa. Việc kiểm tra vệ sinh được thực hiện thường xuyên, hàng tháng có 2 bảng tự đánh giá (của Ban Tự quản và An ninh xung kích). Những trường hợp vi phạm nhiều lần đã bị xử lý. Tuy nhiên, vẫn còn không ít sinh viên chưa thực hiện nghiêm túc.
17  Đề nghị Tổy tế nên tăng cường thuốc nhỏ mắt cho SV. Danh mục thuốc cấp do Bộ Y tế quy định cho từng (thứ hạng) cơ quan y tế, Phòng CTSV sẽ đối chiếu danh mục, nếu thuốc được cho phép sẽ bổ sung.
18 

Đề nghị nhà trường tiến hành bảo trì lại một số thiết bị ở các nhà học đã xuống cấp hoặc bị hư, kiểm tra và trang bị thêm máy nước uống nóng – lạnhở các khoa và các nhà học.

Các năm qua Nhà trường đã tập trung nguồn lực để đầu tư chuẩn hóa dần bảng viết, bàn ghế, trang thiết bị tại các phòng học, đã trang bị đầy đủ máy chiếu hoặc tivi cố định tại các phòng học để phục vụ ngày càng tốt hơn việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên. Riêng khu Hòa An do hệ thống tường rào chưa hoàn chỉnh nên chưa lắp máy chiếu cố định được.

Hàng năm, nhà trường thực hiện tổng kiểm tra bảo trì, sửa chữa trang thiết bị các nhà học vào cuối mỗi học kỳ và sửa chữa thường xuyên khi có hư hỏng. Nhà trường sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện ngay công tác kiểm tra, đôn đốc việc sửa chữa, khắc phục kịp thời các trường hợp bị hư hỏng.

Các hệ thống nước uống tại nhà học hiện đã được thu hồi để bảo trì, sửa chữa; nhà trường sẽ nghiên cứu việc bổ sung thêm ổ cắm điện tại các nhà học.

Nhà trường trang bị máy nước uống nóng – lạnh nhưng số lượng sinh viên sử dụng nước để uống rất ít, chủ yếu là rữa tay, rữa mặt sau khi học xong. Vì vậy, sinh viên cần có ý thức hơn trong sử dụng. Nhà trường sẽ xem xét việc trang bị các máy nóng – lạnh xung quanh 02 cánh gà của hội trường lớn.

19  SV phản ánh nhiều đèn quạt ở các nhà học bị hư hỏng, cần kiểm tra, sửa chữa và trang bị đầy đủ cho các phòng học. Ghi nhận các ý kiến đóng góp và sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện ngay công tác kiểm tra, đôn đốc việc sửa chữa, khắc phục kịp thời các trường hợp bị hư hỏng.
20  Tình trạng SV nội trú dẫn bạn khác giới vào phòng ở tới giữa khuya, gây phản cảm.

Căn cứ nội quy của Trường, Phòng CTSV đã xử lý kỷ luật nhiều trường hợp, nhưng vẫn còn sinh viên vi phạm, Trung tâm Phục vụ sinh viên sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý theo quy định.

Phòng CTSV xin ghi nhận và tiếp tục kiểm tra, xử lý theo quy định của Trường.

21  Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên cần có đội ngũ tư vấn viên đông hơn, hiểu được sinh viên cần gì, đưa thông tin của nhà trường đến sinh viên nhiều hơn, đồng thời cần giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên.

Tăng cường đội ngũ tư vấn viên: hiện nay Trung tâm có đội ngũ cộng tác viên trực thường xuyên tại văn phòng Trung tâm và thầy cô hỗ trợ. Những vấn đề thắc mắc của sinh viên được Trung tâm phân loại và chuyển cho thầy cô, viên chức có chuyên môn tư vấn kịp thời. Trung tâm cũng đang đề xuất tuyển thêm nhân sự chuyên trách.

Việc thông tin của Nhà trường: tại mục Sinh viên trên website của Trường có 03 nhánh cho các em lựa chọn: P.CTSV, Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ SV, Đoàn Thanh niên. Sinh viên có thể thường xuyên vào xem để cập nhật thông tin kịp thời hơn.

22  SV phản ánh một số cán bộ Phòng CTSV, TT Phục vụ SV, Cán bộ quản lý KTX chưa thân thiện, hòa nhã, nhiệt tình với SV. Cần chú ý đảm bảo giờ giấc làm việc hơn. P.CTSV xin ghi nhận và tiếp tục nghiêm túc nhắc nhở theo quy định của Trường (Quy định số 5976/QĐ-ĐHCT); tuy nhiên trên trang website P.CTSV, Bảng liên hệ công tác (Ký túc xá Khu A, Khu B) đều có ghi đầy đủ họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email của lãnh đạo, viên chức P.CTSV, trường hợp SV phát hiện VC-NLĐ ứng xử chưa tốt (có bảng tên đeo hoặc bảng tên tại bàn làm việc), thông tin, thông báo còn thiếu cần báo ngay cho Trưởng đơn vị.
23  Một số GV chưa nhiệt tình trong giảng dạy, thái độ chưa nghiêm túc khi lên lớp, đem quá nhiều chuyện riêng tư vào giờ dạy làm mất thời gian của SV Đề nghị các em SV góp ý cụ thể và kịp thời với giảng viên phụ trách lớp học phần, hoặc với thầy/cô CVHT, lãnh đạo đơn vị và có thể góp ý thông qua “Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên” của Trường cho mỗi lớp-học phần (thực hiện trên Hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến của Trường). Góp ý của các em sẽ được Khoa và Bộ môn quản lý ngành học và giảng viên thu nhận để có biện pháp thực hiện tốt hơn việc giảng dạy.
24 

SV phản ánh một số phòng học bàn ghế đã xuống cấp, hư hỏng; nền nhà dơ và nhiều bụi; thiếu âm thanh, ánh sáng; một số học phần với số lượng SV đông thì không đủ chỗ ngồi.

Nhà học A3 đang tiến hành sửa chữa dãy nhà từ P101-P104 và sẽ tiếp tục sửa chữa các dãy còn lại. Trong học kỳ tới, Nhà trường sẽ hạn chế bố trí lịch giảng dạy tại Nhà học A1, đặc biệt là các phòng có nền tráng xi măng.

Hiện nay các phòng từ 60 chỗ trở xuống không có bố trí hệ thống âm thanh (và micro). Nhà trường tiếp tục nghiên cứu trang bị nếu thật sự có nhu cầu.

Nhà trường sẽ nghiên cứu lại cách xếp thời khóa biểu để đảm bảo sĩ số lớp tương ứng với số chỗ của phòng học.

25  Nhà vệ sinh cần được dọn dẹp sạch sẽ hơn, cần trang bị hệ thống chảy nước tự động sau khi đi vệ sinh xong, trang bị thêm nhiều thùng rác ở nhà học và các khu vực công cộng. Ghi nhận các ý kiến đóng góp, Nhà trường chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận này.
26 

Đối với các đề xuất:

- Trồng cây ở các bồn hoa hành lang; trồng cây hoặc nuôi cá ở hồ nước nhà học C1.

- Nâng cấp các tuyến đường trong trường có nguy cơ ngập vào mùa mưa.

- Sửa chữa các tuyến đường bị hỏng.

- Tắt các đèn tại các tuyến đường không cần thiết sau 23h để tiết kiệm điện.

- Đề nghị nhà trường sớm xây dựng cây xăng trong trường.

Ghi nhận và nghiên cứu thực hiện khi có điều kiện.
27  Nhiều ổ cấm điện ở tầng 3 Trung tâm học liệu không hoạt động. TTHL đã kiểm tra và sửa chữa, chỉ có 3 ổ cấm bị đứtnguồn.
28 

Tài liệu chuyên ngành tiếng nước ngoài ở Trung tâm học liệu hiện nay rất ít và lỗi thời; Tài liệu chuyên ngành quý đã quá cũ cần được bổ sung; Tài liệu số khó sử dụng.

Hiện tại kho tài liệu bằng tiếng nước ngoài khá nhiều tại tầng 3 và hệ thống thư viện khoa. TTHL đã gởi mail và giới thiệu trên web nhiều nguồn tài liệu trực tuyến bao gồm cả tài khoản sử dụng. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đọc ngày càng tốt hơn, bạn vui lòng cho biết cụ thể chuyên ngành nào? TTHL có cung cấp mục yêu cầu mua tài liệu trên web của TTHL, bạn đọc vui lòng gởi chi tiết thông tin sách nào cần thiết để TTHL bổ sung cho phù hợp. Năm nay, BGH cho phép TTHL mua bổ sung cơ sở dữ liệu sách trực tuyến của Ebrary với khoảng 130.000 quyển ebook (chủ yếu ngôn ngữ tiếng anh) gồm nhiều chuyên ngành được xuất bản bởi nhiều nhà xuất bản nổi tiếng thế giới, mong các bạn dành thời gian để tải vể máy tính đọc nghiên cứu.
29  Việc tìm sách ở Trung tâm học liệu còn gặp nhiều khó khăn. Việc bố trí sách trên kệ theo Khung phân loại tài liệu Dewey chuẩn quốc tế, mỗi sách một mã số phân loại được định vị trên kệ. Nếu bạn chưa khai thác hiệu quả, TTHL có nhiều cách hỗ trợ bạn tìm tài liệu dễ dàng hơn: sử dụng công cụ tìm tài liệu trực tuyến trên web TTHL, khi hiển thị kết quả có mục sơ đồ sẽ chỉ bạn đến tận kệ sách để lấy sách; hoặc bạn có thể nhờ cán bộ thư viện có mặt tại các tầng giúp bạn tìm; hoặc bạn đăng ký lớp hướng kỹ năng tìm kiếm thông tin (miễn phí) tại TTHL (đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến trên web), sau khi hoàn thành lớp này với chỉ một buổi bạn có thể có kỹ năng tìm tài liệu dạng in ấn và trực tuyến hiệu quả.
30  Sách tham khảo chuyên ngành tiếng Pháp còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu SV.

Bạn đọc vui lòng cung cấp thêm thông tin những tài liệu nào cần thiết để TTHL bổ sung. Mục yêu cầu tài liệu trên web của TTHL.

http://www.lrc.ctu.edu.vn/

31  Đề nghị sửa chữa, thay mới thiết bị các phòng máy tính công.

Thời gian qua, nhà trường đã đầu tư 1.000 máy tính công cho sinh viên, khởi đầu hoạt động tốt nhưng hiện tại một số hệ thống máy đã xuống cấp; mặt khác đời sống nhân dân vùng ĐBSCL đã được nâng cao, nhiều sinh viên đã có laptop, smartphone, ipad… để truy cập internet nên ít sử dụng hệ thống máy tính công. Nhà trường dự kiến không đầu tư cho hệ thống máy tính công. Giao cho Đoàn Thanh niên làm cuộc khảo sát, thăm dò việc sinh viên sử dụng máy tính công như thế nào để nhà trường có quyết định cuối cùng là cần nâng cấp wifi thay vì đầu tư vào hệ thống máy tính.

Hệ thống máy tính công đang được xem xét sửa chữa, thay mới hoặc không tiếp tục đầu tư. Nhà trường sẽ xem xét và có quyết định sớm.

32  Đề nghị Trung tâm học liệu bổ sung thêm các loại “Sách đỏ” và tạo điều kiện cho SV có thể mượn về tham khảo. Trung tâm học liệu luôn có nguồn bổ sung nâng cấp cơ sở dữ liệu, đầu tư trang thiết bị… Đề nghị sinh viên có đề xuất cụ thể, để nhà trường bổ sung vào nguồn học liệu.
33  Sinh viên ngành Luật thuộc khoa Phát triển nông thôn gặp khó khăn khi mượn tài liệu tham khảo ở khoa Luật.

Sách, tài liệu tham khảo ở TTHL, thư viện các khoa là nguồn sử dụng chung cho sinh viên toàn trường, không phân biệt giữa sinh viên khoa này với khoa khác.

Hiện tại thư viện khoa Phát triển nông thôn cũng được trang bị nhiều đầu sách. Nhiều sách có ở khu II. Đề nghị khoa Phát triển nông thôn ghi nhận và liên hệ với các khoa khác để cùng hỗ trợ sinh viên.

34  Hiện nay SV còn gặp khó khăn khi mượn phòng học tập vào buổi tối.

Giao Phòng Quản trị thiết bị kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

Việc quản lý nhà học gồm 2 nhóm: (i) nhà học do khoa quản lý và (ii) các nhà học riêng bên ngoài. Liên quan đến việc mượn phòng học tập và sinh hoạt Đoàn – Hội, sinh viên tập trung liên hệ mượn tại nhà học C1.

35  Đề nghị cải tạo, nâng cấp ký túc xá khu A (nhất là dãy C10) vì đang xuống cấp.

KTX A đã được xây dựng từ rất lâu, với 3 mức đầu tư khác nhau do các tỉnh thành vùng ĐBSCL xây dựng. Hiện nay nhiều hạng mục đã xuống cấp. Nhà trường đang cố gắng sửa chữa, xây dựng lại hệ thống đường, điện, đảm bảo an toàn cháy nổ và cho sinh viên nấu ăn tại ký túc xá.

Nhà trường đã có kế hoạch sửa chữa tổng thể các khu KTX nhưng cần có lộ trình (1-2 năm tới là KTX Cà Mau, 2-3 năm tới là KTX Hậu Giang). Tuy nhiên, những hạng mục cần sửa chữa ngay thì Phòng Quản trị Thiết bị ghi nhận và sớm sửa chữa.

36  Đề nghị nhà trường cần kiểm tra an ninh trong ký túc xá gắt gao hơn. Hiện nay, việc giữ gìn an ninh, trật tự  tại  KTX đã được phân giao cho bảo vệ KTX (P.CTSV quản lý), Tổ bảo vệ Trường vẫn tăng cường kiểm soát ở KTX khu A và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.
37 

Gần đây KTX thường xuyên bị mất tài sản, đề nghị nhà trường cần có biện pháp khắc phục và kỷ luật đối với SV trộm cắp.

        

An ninh ký túc xá trong khoảng 2 năm trở lại đây diễn biến phức tạp, mất cắp nhiều. Nhà trường đã lắp đặt nhiều hệ thống camera quan sát. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết là sinh viên cần phải nêu cao ý thức tự giữ gìn tài sản cá nhân và tập thể.

Các trường hợp sinh viên vi phạm liên quan đến trộm cắp tài sản, nhà trường đều có hình thức kỷ luật nặng.

Lưu ý sinh viên tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhà trường có giải pháp hỗ trợ. Nhà trường cũng trang bị nhiều hệ thống camera quan sát, đề phòng cướp giật, trấn lột…

38  Nhà trường cần có biện pháp xử lý các cá nhân thiếu ý thức, tác động vào chuông báo cháy ở KTX Hậu Giang (Khu A) có biện pháp khắc phục hiện tượng báo cháy giả.

Đề nghị Phòng Quản trị thiết bị có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời. Phân công người phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi có tín hiệu báo cháy xảy ra.

39 

Đề nghị Đội an ninh xung kích kiểm tra phòng ở ký túc xá vào ban ngày, không kiểm vào ban đêm gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của SV.

Đội An ninh xung kích kiểm tra phòng ở KTX cũng là các sinh viên, ban ngày các bạn phải đi học do đó chỉ rãnh vào thời gian nhất định. Việc kiểm tra vào ban đêm đạt hiệu quả cao hơn. Hơn nữa, đây là công tác đột xuất chứ không phải kiểm tra thường xuyên. Đề nghị sinh viên cùng phối hợp, hỗ trợ thực hiện và tăng cường tự kiểm tra với nhau để đảm bảo an toàn, văn minh trong KTX.
40  Đội Cờ đỏ nhà học C2 quá khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhà trường có quy định chung về đồng phục khi đến lớp, đề nghị sinh viên thực hiện đúng quy định.

Đối với Đội Cờ đỏ nhà học C2 của Khoa Sư phạm khi thực hiện nhiệm vụ cần đảm bảo tính nghiêm túc. Tuy nhiên, cần xem xét, chấn chỉnh lại thái độ, không làm ảnh hưởng đến việc học tập của SV.

41  Đội Cờ đỏ sinh viên ở một số khoa lại có quy định khác hơn so với quy định chung của trường, gây khó khăn cho SV.

Việc quy định đồng phục cho SV khi đến trường là quy định chung, nhà trường sẽ kiểm tra, rà soát các trường hợp đặc biệt như SV phản ánh.

42 

Đề nghị mở rộng căntin trong KTX; chú ý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng món ăn, thực đơn đa dạng hơn; giá cả ở căntin hơi cao; cần thống nhất giá niêm yết và giá bán ở cửa hàng tiện ích.

Trung tâm Dịch vụ và chuyển giao công nghệ tiếp thu  ý kiến của SV: sẽ đề nghị Trường mở rộng không gian căn tin phục vụ nếu khu vực quá tải. 

Trung tâm đã thành lập 4 đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2015 (có kiểm tra nhanh hàn the, formol, độ ôi khét của dầu chiên trong mẫu thực phẩm). Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, của quận, y tế phường tiến hành kiểm tra theo chức năng, xử lý cơ sở sai phạm theo thẩm quyền.

Trung tâm thường xuyên kiểm tra về giá cả và chất lượng lượng phục vụ.

Các phản ánh sẽ được kiểm tra để xử lý.

43 

Đề nghị các bãi xe nên sử dụng hệ thống quét thẻ; đảm bảo giờ giấc làm việc theo quy định; bố trí vị trí để xe hợp lý hơn, tránh gây hư hỏng xe; giải quyết nhanh các trường hợp bị mất thẻ gửi xe.

Phản ánh của SV về thái độ chưa tốt của người giữ xe ở các bãi xe.

Trung tâm DV&CGCN ghi nhận các ý kiến đóng góp, sẽ đề nghị các cơ sở dịch vụ giữ xe khắc phục.

Trung tâm sẽ xem xét và đề nghị Trường về việc đầu tư hệ thống giữ xe thông minh.

Giao cho Trung tâm Dịch vụ và chuyển giao công nghệ nhắc nhở, chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên ở các bãi xe, đồng thời nghiên cứu, thiết kế mẫu để giải quyết nhanh cho sinh viên khi bị mất phiếu xe. Các trường hợp thường xuyên để sinh viên phản ánh trường sẽ cắt hợp đồng và mời người giữ xe khác.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn, sinh viên cũng phải phối hợp và chờ đợi giải quyết, vì không cẩn thận để mất phiếu cũng là một phần lỗi của người gửi xe.

44  Đề nghị nhà trường chú ý nhiều hơn đến nhà ăn của Trung tâm GDQP-AN vì thức ăn ở đây không đáp ứng đủ nhu cầu về dinh dưỡng để sinh viên có thể học tập tập trung trong thời gian dài.

Nhà trường ghi nhận và sẽ kiểm tra lại về mặt dinh dưỡng các suất ăn ở Trung tâm GDQPAN một cách tốt nhất để sinh viên đủ sức khỏe học tập trong thời gian học tập trung tại đây.

45  Đề nghị cho SV ở ký túc xá khu B được nấu ăn tại KTX.

An toàn cháy nỗ là công việc nhà trường đặc biệt quan tâm và chịu áp lực nhiều từ Sở Phòng cháy chữa cháy do kết cấu trong ký túc xá không có chức năng nấu ăn.

Hiện nay trường đã xây bếp, có sàn nước phục vụ nấu ăn ở KTX A. Sinh viên có nhu cầu nấu ăn có thể chuyển sang ở KTX A.

46  Có một số Cố vấn học tập rất ít gặp gỡ, tư vấn cho SV. Đề nghị nhà trường chấn chỉnh lại đội ngũ cố vấn học tập. Nhà trường đã bố trí 2 giờ cố vấn học tập gặp gỡ sinh viên vào thời khóa biểu, có thời gian và địa điểm rõ ràng. Đề nghị lãnh đạo các khoa tiếp tục nhắc nhở cố vấn học tập sử dụng hiệu quả 2 giờ này.
47  Một số cán bộ ở TTHL còn có thái độ chưa được niềm nở, thiếu thân thiện. Trong quá trình hoạt động, TTHL luôn đặt mục tiêu “bạn đọc là sự tồn tại của TTHL”, do đó, TTHL đón nhận được rất nhiều lời động viên và chia sẻ những kỷ niệm đẹp của bạn đọc về TTHL, như hình ảnh thực tế dưới đây là những ý kiến của bạn đọc ghi vào những mảnh giấy treo tại tầng 2 của TTHL. Tuy nhiên, qua phản ảnh của bạn, TTHL biết rằng cũng còn một số bạn đọc rất nghiêm túc đóng góp cho sự phát triển của TTHL, bạn vui lòng cho biết trường hợp cụ thể cán bộ nào? Để tiện xử lý, nếu không thì sẽ là “oan” cho những cán bộ thư viện luôn được bạn đọc yêu mến. Hiện tại, bên cạnh những kênh thông tin bạn có thể gởi mail cho Ban Giám đốc hay điện thoại văn phòng để phản ảnh những khó khăn với cán bộ thư viện, TTHL cũng đã cung cấp số điện thoại của Giám đốc ngay tại bàn trực của nhân viên thư viện, khi bạn gặp vấn đề với cán bộ thư viện, xin đừng ngại, hãy gọi ngay cho Giám đốc TTHL để phục vụ bạn.
48  Một số cán bộ Phòng Tài vụ cần thân thiện hơn đối với SV, nhất là đối với các trường hợp SV đi nhận trợ cấp xã hội. Phòng Tài vụ ghi nhận thông tin phản hồi và sẽ khắc phục, sinh viên nên thông tin kịp thời qua email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; sinh viên có thể gặp trực tiếp lãnh đạo phòng để nêu vấn đề không hài lòng.
49 

Cán bộ quản lý Nhà học B1, C1, C2 cần lịch sự, thân thiện và tôn trọng SV hơn.

Ghi nhận ý kiến đóng góp về thái độ của nhân viên quản lý nhà học đối với sinh viên. Nhà trường sẽ chỉ đạo các bộ phận có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và tiến hành thu thập thêm thông tin về vấn đề này. Nếu thái độ nêu trên còn tái diễn sẽ xử lý theo quy định.
50 

Học bổng của học kỳ này đã được chuyển vào tài khoản hay chưa?

        

Phòng Tài vụ đã làm xong thủ tục chuyển học bổng vào tài khoản của sinh viên. Trường hợp tài khoản không hợp lệ, phòng đã thông báo và phát tiền mặt. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin.
51  SV cho rằng học phí ở Trung tâm Ngoại ngữ khá mềm, phù hợp nhưng nghe SV khác nóichất lượng chưa cao vì có cán bộ vào lớp ít dạy, chỉ cho SV nghe nhạc, thậm chí nghe cả nhạc Việt. Trung tâm Ngoại ngữ có truyền thống lâu đời, hiện đang cố gắng hoàn thiện và chấn chỉnh. Tuy nhiên, sinh viên cần có chính kiến chứ không chỉ vì “nghe nói” rồi tạo tâm lý nghi ngờ. Đồng thời, cần góp ý đích danh để nhà trường có bằng chứng cụ thể, tiến hành thẩm tra và xử lý.
52  Hiện nay tình hình xâm ngập mặn đang diễn ra và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của nhân dân vùng ĐBSCL, nhà trường có thể ngừng tăng học phí trong một vài năm tới hay có giải pháp thiết thực nào để hỗ trợ SV?

Hiện nay các trường trong vùng cũng đang đề xuất với Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ đối với sinh viên là con em vùng ĐBSCL đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng xâm ngập mặn.

Trường Đại học Cần Thơ cũng đang cố gắng tìm ra chính sách hỗ trợ. Nhà trường ghi nhận ý kiến và sớm có phản hồi cho sinh viên.

53  Khi gia đình SV gặp khó khăn đột xuất thì nhà trường có chính sách hỗ trợ nào không?

Nhà trường có nguồn quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn thông qua việc cấp học bổng khó khăn cho sinh viên.

Trường hợp sinh viên gặp khó khăn đột xuất, nhà trường vẫn xem xét, hỗ trợ khi khoa có đề nghị.

Sinh viên không thuộc diện được vay vốn thì liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ, hướng dẫn vay ở ngân hàng khác.

 

Trên đây là những ý kiến phản ánh, đề xuất, góp ý chung của sinh viên và trả lời của lãnh đạo nhà trường trong đợt tiếp xúc giữa Hiệu trưởng và đại biểu sinh viên năm 2016. Những ý kiến phản ánh, đề xuất, góp ý của sinh viên đối với các khoa, viện, trung tâm, bộ môn trực tiếp đào tạo, quản lý, sinh viên tham khảo tại website của các đơn vị.

Thời gian tới, nhà trường tiếp tục mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của sinh viên trên tinh thần  xây dựng nhà trường ngày càng tốt hơn. Mọi ý kiến thắc mắc, phản ánh, góp ý sinh viên có thể gởi về các địa chỉ sau:

+ Hộp thư phản ánh sinh viên: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Hộp thư của Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Hộp thư văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Hộp thư phản ánh Hiệu trưởng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

4516068
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
54
1921
6308
1466706
39713
53106
4516068

Your IP: 54.156.58.187
2017-09-21 01:09

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Go to top