JSN Gruve - шаблон joomla Окна

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KHOA CÔNG NGHỆ                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       * * * * * *                                                     -------------------------------

     CV: số ………./CN

                                                                            BIÊN BẢN HỌP GIAO BAN

                                                (Lúc 9h30 ngày  14  tháng  12  năm 2015 )


Thành phần :

 • Ban Chủ nhiệm Khoa:  Ông Ngôn, Ô.Hùng, Ông Cương, Ô.Tân.

 • Đảng Uỷ: Ô.Tân

 • Đại diện Công Đoàn  Khoa: Ông Khoa

 • Đại diện Đoàn TN: Ô. Toàn

 • Các Bộ môn: Ô. Tỷ(KTXD), Ô. Hiếu(KTCK), Ô. Trí(TĐH), Cô Dung(QLCN), Ô. Khoa(KTĐ), Ô. Lương (TTNCUD), Ô. Quốc Danh(ĐTVT), Thiện (CNHH)

Văn phòng Khoa:  Ô Chánh (Chánh Văn Phòng),  Ô Khánh (TLTB), Ô Phúc(TLTC), Cô Giao(NCKH) Ô. Nhiều (Thư ký)


 Công tác tổ chức và cán bộ.

 • CV gởi Trường v/v cử ông Lương Huỳnh Vủ Thanh (BM.CNHH) phụ trách công tác Sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật hóa học kể từ tháng 07/2015.

 • CV gởi Trường v/v cử bà Trần Thị Mỹ Dung (BM.QLCN) đi tham dự Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương về Kỹ thuật và hệ thống công nghiệp lần thứ 16 năm 2015 được tổ chức tại TP.HCM. Thời gian: Từ ngày 08 – 11/12/2015.

 • CV gởi Trường v/v cử bà Nguyễn Thị Trâm và ông Nguyễn Tăng Khả Duy (BM.ĐTVT) đi tham dự Hội nghị Giới thiệu công nghệ mới của National Instruments 2015 tổ chức tại TP.HCM. Thời gian: Ngày 17/12/2015.

 • CV gởi Trường v/v cử ông Lương Vinh Quốc Danh (BM.ĐTVT) làm Cố vấn học tập lớp Kỹ thuật điện tử truyền thông 1 K38 (TC12Y5A1)và bà Phan Thị Hồng Châu (BM.ĐTVT) làm Cố vấn học tập lớp Kỹ thuật điện tử truyền thông 2 K38 (TC12Y5A2) thay cho ông Lê Thành Nghiêm (BM.ĐTVT)sẽ bắt đầu nghỉ hưukể từ ngày 01/01/2016.

 • QĐ của Trường số 4478 v/v cử ông Nguyễn Chí Ngôn - Trưởng KCN và ông Nguyễn Văn Dũng (BM.KĐ) đi tham dự cuộc họp khởi động dự án ECO-RED được tổ chức tại Trường ĐHBK Hà Nội. Thời gian: Từ ngày 07 - 12/12/2015.

 • Thông báo của Trường số 2376 v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động năm 2016. Văn phòng Khoa đã triển khai đến toàn thể CBVC của Khoa đăng ký tham dự. Hạn cuối nộp lại cho Phúc - VPK là ngày 08/12/2015.

 • QĐ của Trường số 4476 v/v thu nhận bà Văn Phạm Đan Thủy (BM.CNHH) đã hoàn thành chuyến tham quan, trao đổi hợp tác và học thuật phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Leuven, Bỉ và trở về nước tiếp tục công tác tại đơn vị cũ kể từ ngày 24/10/2015.

 • QĐ của Trường số 4475 v/v thu nhận bà Văn Phạm Đan Thủy (BM.CNHH) đã hoàn thành chuyến tham quan, trao đổi hợp tác và học thuật phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ và Viện Công nghệ Kyoto, Nhật Bản và trở về nước tiếp tục công tác tại đơn vị cũ kể từ ngày 11/11/2015.

 • QĐ của Trường số 4567 v/v tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho ông Lê Thành Nghiêm (BM.ĐTVT) tăng từ 33% (11/2014) lên 34% (11/2015).

 • QĐ của Trường số 4569 v/v cử ông Nguyễn Tăng Khả Duy (BM.ĐTVT) dẫn Sinh viên tham dự cuộc thi Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo tại TP.HCM. Thời gian: Ngày 05/12/2015.

 • QĐ của Trường số 4568 v/v cử ông Phan Hồng Toàn (BM.KTĐ) đi tham dự khóa học bổ sung kiến thức dành cho ngành gần dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, chuyên ngành “Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa” tại Trường ĐHCT. Thời gian: 28/11/2015 đến 30/01/2016.

 • QĐ của Trường số 4609 v/v xếp lại Bậc, hệ số lương cho ông Lương Huỳnh Vủ Thanh (BM.CNHH) tăng từ 2,67 (10/2012) lên 3,00 (02/2015) do đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ.


 Công tác kiểm định chất lượng.

 Công tác đào tạo:

 • Đã thông báo phát phiếu đánh giá rèn luyện hk1 cho sv.

 • Đã gửi kết quả miễn học phần cho các sv Liên thông, các Chứng chỉ Tin học, Anh văn cho PĐT.

 • Tổng hợp thanh toán mời giảng HK1, BM có MG gửi bảng kê giờ cho Khoa đến 3/12/2015 để làm thủ tục tạm ứng và lập hợp đồng.

 • Thanh toán tiền coi thi và photo đề học kỳ 1, sau ngày 04/12/2015 BP GV Khoa sẽ tổng kết gửi trường.

 • CV số 2454 v/v nhập khối lượng công tác giảng dạy năm 2015 để Trường làm cơ sở thanh quyết toán chi đợt 4 năm 2015 (dịp Tết âm lịch).

 • CV số 2455 v/v nghỉ tết dương lịch. Nghỉ đúng ngày Thứ sáu 1/1/2016 theo quy định. Lịch dạy ngày 1/1/2016 được bù vào 24/04/2016 (tuần dự trữ) hoặc vào thời gian thích hợp do giảng viên tự sắp xếp và thông báo cho SV.


Công ác NCKH, HTQT, QLDA.

 • Danh sách tổng hợp báo cáo Seminar đợt 2-2015 của Khoa sẽ gửi cho P. QLKH ngày 14/12/2015. Tổng cộng có 36 báo cáo. Quý Thầy/Cô có thể kiểm tra khối lượng công tác được nhập từ ngày 21/12/2015 trong trang quản lý cá nhân (cả đợt 1 và đợt 2)

 • P. QLKH thông báo đến Các chủ nhiệm đề tài cấp Trường năm 2015 (cán bộ, sinh viên), nộp đơn xin nghiệm thu đề tài (gồm có đơn xin nghiệm thu theo mẫu + 01 quyển báo cáo tổng kết), chậm nhất đến 17h, ngày thứ 6, 18/12/2015. Lưu ý: Thành phần hội đồng nghiệm thu phải có ít nhất 1 thành viên trong Hội đồng bảo vệ đề cương tháng 12/2014.

 • Thông báo số 01 của Trường về việc tổ chức hội nghị NCKH và Triển lãm thành tựu đào tạo và NCKH qua 50 năm hình thành và phát triển của Trường ĐHCT. Kính mời Quý Thầy/Cô đăng ký nội dung báo cáo hội nghị NCKH (Giao đã mail đến Quý Thầy/Cô)+ sản phẩm triển lãm theo lĩnh vực, lập danh sách đăng ký sản phẩm (Thầy Hùng đã gửi mail đến Quý Thầy/Cô). Hạn chót gửi danh sách đăng ký sản phẩm về P. QLKH là ngày 5/1/2016 và hạn chót gửi bài viết báo cáo Hội nghị NCKH là ngày 19/2/2016cho Chuyên viên Bùi Nguyễn Quang Huy, P. QLKH.

 Công tác tài chính, thiết bị.

 • Trường sẽ thành lập các tổ PCCC ở Trường và ở mỗi khoa để kịp thời đề phòng xử lý các tình huống cháy nổ. Các thành viên của tổ PCCC sẽ được tập huấn và về triển khai lại ở đơn vị của mình. Kính đề nghị mỗi đơn vị cử một cán bộ tham gia tổ phòng cháy chữa cháy bằng cách email cho anh Khánh này trước thứ Bảy tuần này. BM TĐH, KTĐ, Xưởng đã cử CB. Kính đề nghị các ĐV khác cử CB. A. Khánh: tập hợp vào gởi thầy Hùng vào 21/12.

Công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên.

  ➢Công đoàn:

 • Qua tổng hợp ý kiến của toàn thể CBVC trong Khoa về việc chọn công ty bảo hiểm trên cơ sở nghiên cứu thêm về nguyên tắc bảo hiểm, phương thức hoạt động và hình thức phục vụ của các công ty bảo hiểm. Lãnh đạo Khoa kết hợp với ban chấp hành công đoàn đã thống nhất chọn ông ty Bảo Minh để đăng ký mua bảo hiểm cho toàn thể VC, NLĐ của đơn vị. Công đoàn Khoa đề nghị Tổ trưởng tổ Công đoàn các đơn vị lập danh sách VC, NLĐ tham gia bảo hiểm, thu phí bảo hiểm (88.000);gửi danh sách VC, NLĐ tham gia và nộp tiền về Khoa (thông qua cô Vân - kế toán Khoa) , hạn cuối là ngày 16/12/2015.

   Đoàn Thanh Niên:

 • Công tác điểm rèn luyện

 • Tổ chức Hiến máu tình nguyện

 • Đã có quyết định số 112 của BCH Đoàn Trường ĐHCT công nhận đơn vị Đoàn Khoa Công Nghệ đạt danh hiệu Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2015.

    Công tác khác.

 • Về đề xuất cựu sinh viên để Nhà Trường khen thưởng trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường. Đế nay đã có thông tin của 3 cựu sinh viên: ông Nguyễn Văn Đồng (TN Khóa 2), ông Nguyễn Duy Lân (CK khóa 4), ông Nguyễn Đăng Huy (KTĐ khóa 26). Kính đề nghị các đơn vị còn lại tiếp tục đề xuất. Hạn chót trước 20/12/2015.

 • Một số văn bản khác kính đề nghị quý thầy cô xem trên website quản lý công văn.


★ Góp ý BCN khoa và các đơn vị :

 • Kiểm tra việc thực hiện nhập khối lượng công tác.

 • Đối với thuế thu nhập cá nhân, thông báo P. Tài Vụ về những điều chỉnh giảm trừ gia cảnh (nếu có).

 • 15/12 Sẽ kết thúc thành toán chuyển khoản, 25/12 sẽ kết thúc thanh toán bằng tiền mặt. Các đơn bị hoàn tất sớm các hồ sơ thanh toán.

 • Từ 1/1/2018, Đối với cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ phải tham gia lộ trình học thạc sĩ để tránh nằm trong danh sách giảm biên chế.

 • B. Giao ban trường :

 • Chuẩn bị các hoạt động chào mừng 50 năm thành lập trường. Các đơn vị chuẩn bị các báo cáo về các thiết bị, sản phẩm có thể triển lãm và chuyển giao. Rà soát lại cảnh quan môi trường và đề xuất cải tạo.

Ý kiến Ban Giám Hiệu :

Một số thông tin khác, đề nghị đọc thêm trong BB giao ban của Trường.

                                                             

Buổi họp kết thúc lúc 10g30 cùng ngày

  Chủ trì buổi họp                                                       Thư ký ghi biên bản

                 

 Nguyễn Chí Ngôn                                                      Phan Văn Nhiều


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU - TUẦN LỄ TỪ 14/12/2015 ĐẾN 20/12/2015

***

Ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ Hai

14/12/2015

7g15: Hội ý BGH-Thường trực Đảng ủy

Tại: Phòng khách 1 BGH

8g00: Họp giao ban đầu tuần (ô. Ngôn)

Tại: Hội trường BGH

9g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

Tại: Phòng khách 1 BGH

9g30: Họp Ban KCN

Tại: Phòng họp KCN

10g00: Họp v/v di dời Khu xưởng

TP: TVĐU, BCN Khoa và theo thư mời

Tại: Phòng họp KCN

13g30: Họp về việc tổ chức đào tạo và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc với các đơn vị liên kết

BGH: Ô. Phương. TP: KNN, KKHXH&NV, TTLKĐT, TTNN, TTĐGNLNN

Tại: Phòng khách 1 BGH

14g00: Tiếp Tập đoàn GD KinderWorld/Pegasus-Úc

BGH: Ô. Dũng. TP: PHTQT, TTNN

Tại: Phòng họp 2 BGH

15g00: Thẩm định kinh phí Dự án NCKH với Sở KHCN tỉnh Bến Tre

BGH: Ô. Dũng. TP: Theo Thư mời

Tại: Phòng họp 2 BGH

15g00: Họp Hội đồng nâng bậc lương Trường

BGH: Tất cả các thành viên. TP: Theo Quyết định (ô. Ngôn)

Tại: Phòng họp 1 BGH

18g00: Tiếp Đoàn ĐH. Hokkaido (Nhật Bản)

BGH: Ô. Dũng, Ô. Tính

TP: KTS, BQLQA ODA, PHTQT

Tại: Nhà khách số 1 - Khu I

Thứ Ba

15/12/2015

   

Thứ Tư

16/12/2015

8g00: Hội nghị trực tuyến về công tác thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 (Bộ GD&ĐT tổ chức)

BGH: Ô. Xê. TP: PĐT, TTTT&QTM, PKHTH, PCTCT

Tại: Hội trường 4, Lầu 8

13g15: Họp Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHCT

BGH: Tất cả các thành viên (ô. Ngôn)

TP: Theo Quyết định và thư mời

Tại: Buôn Ma Thuộc – Đắk Lắk

Thứ Năm

17/12/2015

8g00: Dự Hội thảo Quốc tế “Đánh giá tác động Đề án NNQG2020 và chuyển giao công nghệ dạy học“

BGH: Ô. Xê. TP: KNN, theo thư mời

Tại: Trung tâm Học liệu

 

Thứ Sáu 18/12/2015

   

Thứ Bảy 19/12/2015

   

Chủ Nhật

20/12/2015

   

Ghi chú:

·       Ngày 12-19/12/2015: Khoa TS, BQLQA ODA, PHTQT  tiếp đoàn Trường ĐH. Hokkaido-Nhật bản.

·       Ngày 14-24/12/2015: Khoa MT&TNTN làm việc với chuyên gia JIRCAS – Nhật Bản.

·       Ngày 14- 18/12/2015: PHTQT, KKT, VNCBĐKH  tiếp đoàn Viện NC Phát triển Tài nguyên Cambodia.

·       Ngày 14-16/12/2015: Viện NCPTĐBSCL làm việc với Đoàn của tổ chức SEARICE.

·       Ngày 14/12/2015: Khoa KT làm việc với chuyên gia Đại học Waikato, New Zealand.

·       Ngày 15-19/12/2015: Hội đồng KH&ĐT Trường ĐHCT họp thường kỳ, tại Buôn Ma Thuộc – Đắk Lắk (ô. Ngôn).

·       Ngày 16-20/12/2015: KNN Hội thảo đánh giá tác động Đề án NNQG2020 và chuyển giao công nghệ dạy học.

·       Ngày 17-27/12/2015: VNCPTĐBSCL tổ chức tuần giao lưu văn hóa SV với ĐH. Soon Chun Hyang-Hàn Quốc.

·       Ngày 17/12/2015: Khoa CNTT&TT tổ chức Sự kiện Khám phá tri thức Công nghệ thông tin năm 2015.

·       Ngày 18/12/2015: Khoa NN&SHƯD làm việc với chuyên gia Trường ĐH. Charles Sturt - Úc.

·       Ngày 18/12/2015: PHTQT, TTHQH dự lễ ký kết MoU với tổ chức KOCUN và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPCT.

·       Ngày 20/12/2015: TTNN tổ chức thi Kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B, C.

4566306
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần rồi
Tháng này
Tháng rồi
Tất cả
575
1637
2212
1527676
20304
19902
4566306

Your IP: 54.224.102.26
2017-11-20 07:14

Đang có 73 khách và không thành viên đang online

Go to top