CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TR̀NH XÂY DỰNG
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG
(Thành viên Ban Thường Trực Mạng Lưới Kiểm Định
Chất Lượng Công Tŕnh Xây Dựng VN)

LAS-XD 124 – ISO 9001:2008

o       Las – XD 124

o       Hồ sơ năng lực

o       H́nh ảnh hoạt động

Ban Giám Đốc

    

Ths. Trần Văn Hừng
Giám Đốc
tranvanhung@ctu.edu.vn

TS. Bùi Lê Anh Tuấn

Phó Giám Đốc

blatuan@ctu.edu.vn

 

 

GIỚI THIỆU

Trung Tâm Kiểm Định và  Tư Vấn Xây Dựng được thành lập  theo quyết định số: 28/QĐ-ĐHCT.TCCB ngày 28/11/2003 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Cần Thơ.

Trung tâm thực hiện công tác kiểm định, tư vấn thiết kế, khảo sát và giám sát thi công công tŕnh xây dựng, cầu đường, thuỷ lợi và môi trường trong khu vực ĐBSCL. Chức năng thứ hai của trung tâm là nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng.

Đội ngũ  cán bộ bao gồm nhân sự có chuyên môn của các lĩnh vực trên của khoa Công Nghệ và các chuyên gia nước ngoài của các trường liên kết nghiên cứu khoa học.

Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trung tâm bao gồm các pḥng thí nghiệm của Khoa Công Nghệ, pḥng thí nghiệm xây dựng LAS-XD124, các pḥng thí nghiệm thuộc Khoa Môi Trường và Tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, LAS-XD 124 đă áp dụng hệ thống quản lư chất lượng ISO 9001:2008 từ ngày 16/12/2009.    

 


   

 

 CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

      Kiểm định chất lượng công tŕnh xây dựng :

§        Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng .

§         Kiểm định chất lượng công tŕnh phục vụ cho các công tác nghiệm thu, đánh giá độ ổn định hiện tại và gia cố sửa chữa.

§        Phúc tra chất lượng các công tŕnh xây dựng phục vụ cho các cơ quan quản lư nhà nước.

Tư vấn đầu tư xây dựng.

§        Khảo sát địa chất công tŕnh, địa chất thủy văn, khảo sát địa h́nh các công tŕnh xây dựng (xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và thủy lợi).

§        Khảo sát về môi sinh, môi trường để đánh giá tác động môi trường khi chưa có công tŕnh và sau khi đưa công tŕnh vào khai thác sử dụng.

§        Lập dự án đầu tư: Nghiên cứu tiền khả thi và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nghiên cứu khả thi và lập báo cáo nghiên cứu khả thi các công tŕnh có vốn đầu tư trong và ngoài nước.

§        Dịch vụ lập hồ sơ đấu thầu, mời thầu.

§        Thiết kế qui họach tổng mặt bằng các khu chức năng đô thị, cụm dân cư, giao thông và thủy lợi.

§        Thiết kế các công tŕnh xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, cấp thóat nước, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và khu chế xuất.

§        Thiết kế gia cố và sửa chữa các công tŕnh xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông và cấp thóat nước.

§        Thiết kế các hệ thống xử lư chất thải phục vụ cho dân dụng, y tế và công nghiệp.

§        Thiết kế trang trí nội thất, ngọai thất và tiểu cảnh.

§        Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công các công tŕnh xây dựng

§        Thẩm định tổng dự tóan công tŕnh xây dựng kèm theo thiết kế kỹ thuật.

§        Thẩm đinh dự án và thiết kế các công tŕnh thuộc dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoại.

§        Giám sát thi công các công tŕnh xây dựng (xây dựng dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và thủy lợi) và các tư vấn xây dựng khác.

§        Quản lư dự án: Hợp đồng với chủ đầu tư để thực hiện từng phần hoặc ṭan bộ công tác quản lư dự án nghiên cứu, đâu tư và xây dựng.

§        Dịch vụ lập hồ sơ hành chính các lọai.

 Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng.

§        Xây dựng thực nghiệm các công việc thuộc đề tài nghiên cứu của các tổ chức được cơ quan nhà nước công nhận.

§        Đào tạo và chuyển giao các qui tŕnh công nghệ xây dựng hạ tầng phục vụ cho các khảo sát thiết kế, tư vấn và thi công.

 

Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng (MST: 1800 548566)

Trường Đại Học Cần Thơ – Khu II                                                                                     
Đường 3/2 – P.Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ  

Khoa Công Nghệ
Bộ Môn Kỹ Thuật Xây Dựng
Tel, Fax:
07103 830275
Cập nhật: 12/2012