Điện Tử Viễn Thông

Thứ bảy, 07 04th

Last update09:38:14 AM

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Bạn đang ở trang: Download Công tác Đảng (Biểu mẫu) Chuyển Đảng chính thức

Chuyển Đảng chính thức

Các biểu mẫu sử dụng trong quy trình Chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.

Hồ sơ gởi về Đảng ủy Khoa (thông qua đ/c Hồ Ngọc Tri Tân, Phó Bí thư) bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận lớp "Bồi dưỡng Đảng viên mới"
  2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (Mẫu 10-KNĐ)
  3. Bản nhận xét về đảng viên dự bị (Mẫu 11-KNĐ)
  4. Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú (Mẫu 12B-KNĐ)
  5. Ý kiến nhận xét của Đoàn TNCS hoặc/và của Công đoàn (Mẫu 12C-KNĐ)
  6. Tổng hợp ý kiến nhận xét (Mẫu 12-KNĐ)
  7. Nghi quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức (Mẫu 13-KNĐ). (Gởi thêm file Nghị quyết cho đ/c Tân: hnttan@ctu.edu.vn)

Lưu ý: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Đảng viên dự bị hết thời gian thử thách theo quy định thì Chi bộ phải gởi hồ sơ về cho Đảng ủy Khoa. Những trường hợp gởi trể hơn, Bí thi Chi bộ phải có văn bản giải trình lý do cho Đảng ủy khoa (Đính kèm theo hồ sơ).

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Mẫu 10-KNĐ: Bản tự kiểm của Đảng viên dự bị

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 12/27/2013
Filesize: 37.5 kB
Downloads: 3774

Sau 1 năm, kể từ ngày kết nạp vào Đảng, ĐV dự bị làm bản kiểm điểm và gởi cho Chi bộ.

Mẫu 11-KNĐ: Bản nhận xét Đảng viên dự bị

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/20/2013
Filesize: 36 kB
Downloads: 3468

Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày ĐV dự bị được kết nạp vào Đảng, ĐV chính thức được phân công giúp đở ĐV dự bị làm bản nhận xét để gởi cho Chi bộ.

Mẫu 12-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 42.5 kB
Downloads: 3895

Do Chi bộ hoặc Chi ủy thực hiện. Việc tổng hợp dự trên các văn bản:

1. Mẫu 12B-KNĐ: Ý kiến của Cấp ủy nơi cư trú

2. Mãu 12C-KNĐ: Ý kiến của Đoàn TNCS, hay của Tổ công Đoàn, hay của BCH Công đoàn

(Lưu ý: Trường hợp ĐV dự bị đồng thời là Công đoàn viên và còn sinh hoạt Đoàn TNCS thì phải lấy ý kiến ở cả 2 tổ chức này)

Mẫu 12B-KNĐ: Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú đối với Đảng viên dự bị

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 06/12/2013
Filesize: 42 kB
Downloads: 5685

Chi bộ đến Đảng ủy địa phương nơi Đảng viên dự bị đang cư trú (hoặc tạm trú trên 6 tháng) để xin ý kiến nhận xét. 

Đối với trường hợp tạm trú, cần kèm theo bản photo sổ đăng ký tạm trú để địa phương sớm cho ý kiến.

Lưu ý:

  • Chi bộ Làm Phiếu xin ý kiến nhận xét và Mẫu 12B-KNĐ
  • Lấy giấy giới thiệu của Đảng ủy

Mẫu 12C-KNĐ: Ý kiến nhận xét của Đoàn TNCS đối với Đảng viên dự bị

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 44.5 kB
Downloads: 3125

Sử dụng cho Đảng viên dự bị đang là Đoàn viên còn sinh hoạt Đoàn TNCS.

Mẫu 12C-KNĐ: Ý kiến nhận xét của Tổ Công Đoàn đối với Đảng viên dự bị

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 40.5 kB
Downloads: 3424

Nếu lấy ý kiến nhận xét của Tổ Công đoàn thì sử dụng mẫu này

Mẫu 12C-KNĐ: Ý kiến nhận xét của Tổ Công Đoàn đối với Đảng viên dự bị

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/20/2013
Filesize: 40.5 kB
Downloads: 3097

 

Sử dụng trong trường họp ĐV dự bị là Công đoàn viên.

Chi bộ có thể xin ý kiến của BCH Công đoàn Khoa, hoặc của Tổ công đoàn bộ môn/trung tâm/xưởng

Mẫu 13-KNĐ: NQ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 54 kB
Downloads: 2070

Dành cho chi bộ trực thuộc ra Nghị quyết gởi cho Đảng ủy Khoa.

Sau khi chi bộ đã biểu quyết đồng ý kết nạp, trong vòng 30 ngày, Chi bộ phải làm NQ này.

game hay , game hay , chơi game , choi game , chơi game , kênh game , game , tin game , game , game , game , tin game , tin game mới , game hay , chơi game game vui , toyota , game bắn súng game thời trang , game đua xe , game , ảnh đẹp ,