Điện Tử Viễn Thông

Thứ ba, 06 30th

Last update09:38:14 AM

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Bạn đang ở trang: Download Công tác Đảng (Biểu mẫu) Kết nạp Đảng

Kết nạp Đảng

Các biểu mẫu sử dụng trong quy trình Kết nạp Đảng viên.

Hồ sơ đề nghị xét kết nạp do chi bộ gởi về Đảng ủy Khoa (thông qua đ/c Hồ Ngọc Tri Tân, Phó Bí thư) bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng còn giá trị (5 năm kể từ ngày cấp đến ngày xem xét)
 2. Đơn xin vào đảng (Mẫu 1-KNĐ)
 3. Lý lịch của người xin vào đảng đã thẩm tra và xác nhận của Chi bộ (Mẫu 2-KNĐ)
 4. Giấy giới thiệu người vào đảng (Mẫu 3-KNĐ)
 5. Nghị quyết Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào đảng (Mẫu 4-KNĐ)
 6. Nghị quyết Đề nghị của Chi đoàn (Mẫu 4_1-KNĐ)
 7. Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú còn giá trị (Mẫu 5B-KNĐ)
 8. Ý kiến nhận xét của Đoàn TNCS hoặc/và của Công đoàn nơi làm việc còn giá trị (Mẫu 5C-KNĐ)
 9. Tổng hợp ý kiến nhận xét (Mẫu 5-KNĐ)
 10. Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên (Mẫu 6-KNĐ) 

LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN:

 • Gởi thêm file Nghị Quyết cho đ/c Hồ Ngọc Tri Tân: hnttan@ctu.edu.vn
 • Đối với Lý lịch, quá 12 tháng kể từ ngày xác minh đến ngày xem xét thì chi bộ phải xác minh bổ sung.
 • Đối với các mẫu 5B-KNĐ, 5C-KNĐ, nếu quá 12 tháng kể từ ngày ký đến ngày xem xét là không còn giá trị sử dụng. Do đó, chi bộ phải xin ý kiến mới
 • Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày Chi bộ đã họp xét và đồng ý kết nạp thì Chi bộ phải gởi Hồ sơ cho Đảng ủy Khoa. Những trường họp gởi trể hơn quy định thì Bí thư Chi bộ phải có văn bản giải trình lý do cho Đảng ủy Khoa (đính kèm theo hồ sơ).
 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Đảng ủy Khoa sẽ họp xem xét và thông báo kết quả cho Chi bộ và chuyển hồ sơ cho Đảng ủy Trường.
 • Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày Đảng ủy Khoa chuyển hồ sơ, Đảng ủy trường họp để quyết định việc kết nạp.
 • Bí thư chi bộ có trách nhiệm thông báo cho Người xin và Đảng biết: tiến độ, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển Đảng.

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Mẫu 1-KNĐ: Đơn xin vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 04/24/2014
Filesize: 45 kB
Downloads: 3764

Sử dụng để viết nháp. Sau khi đã được Đảng viên hướng dẫn chỉnh sửa, góp ý hoàn chỉnh thì viết toàn bộ bằng tay trên giấy A4 (Có thể sửa dụng bút chì NHẠT kẻ hàng).

Thời hạn còn giá trị: trong vòng 1 năm đến thời điểm Chi bộ xem xét ra nghị quyết đề nghị kết nạp

Mẫu 2-KNĐ: Lý lịch của người xin vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 04/24/2014
Filesize: 227.5 kB
Downloads: 9235

Sử dụng để viết nháp. Sau khi viết hoàn chỉnh thì viết lên bản giấy.

Lưu ý: - Viết cẩn thận, không được bôi, xóa. Do đó, nếu viết sai hay có tẩy xóa thì phải viết lại toàn bộ lý lịch

- Khai rõ ràng, trung thực và chính xác.

- Đọc thêm hướng dẫn ở các trang bìa của quyển Lý lịch

Mẫu 3-KNĐ: Giấy giới thiệu người vào Đảng (1 người giới thiệu)

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 04/24/2014
Filesize: 43.5 kB
Downloads: 3126

Dành cho trường hợp Người xin vào Đảng còn đang sinh hoạt Đoàn. Chỉ cần 1 Đảng viên giới thiệu.

Thời điểm làm giấy giới thiệu: Sau khi đã thẩm tra lý lịch với kết quả thẩm tra cho thấy có thể kết nạp Đảng được thì Đảng viên giới thiệu làm giấy này để gởi Chi bộ xem xét.

Mẫu 3-KNĐ: Giấy giới thiệu người vào Đảng (2 người giới thiệu)

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 04/24/2014
Filesize: 51 kB
Downloads: 2682

Dành cho trường hợp Người xin vào Đảng không còn sinh hoạt Đoàn (Đã trưởng thành Đoàn). Cần 2 Đảng viên giới thiệu.

Thời điểm làm giấy giới thiệu: Sau khi đã thẩm tra lý lịch với kết quả thẩm tra cho thấy có thể kết nạp Đảng được thì Đảng viên giới thiệu làm giấy này để gởi Chi bộ xem xét.

Mẫu 4-KNĐ: Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 41.5 kB
Downloads: 2163

Dành cho BCH Đoàn Khoa

Mẫu 4_1-KNĐ: Nghị quyết đề nghị Giới thiệu Đoàn viên vào Đảng của Chi đoàn

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 41 kB
Downloads: 1700

Dành cho BCH Chi Đoàn, gởi cho BCH Đoàn khoa

Mẫu 5-KNĐ: Tổng hợp ý kiến nhận xét

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 41.5 kB
Downloads: 2971

Chi bộ (hoặc Chi ủy) căn cứ vào Mẫu 5B-KNĐ và Mẫu 5C-KNĐ để làm bảng tổng hợp này.

Lưu ý trường hợp người xin vào Đảng đồng thời là Đoàn viên và Công đoàn viên thì phải lấy ý kiến của cả 2 tổ chức đó.

Mẫu 5B-KNĐ: Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú đối với Người xin vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 06/12/2013
Filesize: 41 kB
Downloads: 6830

Sau khi xác minh lý lịch, Chi bộ đến Đảng ủy địa phương nơi người xin vào Đảng cư trú (hoặc tạm trú trên 6 tháng) để xin ý kiến nhận xét. 

Đối với trường hợp tạm trú, cần kèm theo bản photo sổ đăng ký tạm trú để địa phương sớm cho ý kiến.

Lưu ý: 

- Trước khi lấy giấy giới thiệu, Chi bộ làm Phiếu xin ý kiến nhận xét và Mẫu 5B-KNĐ

- Lấy giấy giới thiệu của Đảng ủy

Mẫu 5C-KNĐ: Ý kiến nhận xét của Công đoàn đối với Người xin vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 39 kB
Downloads: 3864

Sử dụng trong trường họp người vào Đảng là Công đoàn viên.

Chi bộ có thể xin ý kiến của BCH Công đoàn Khoa, hoặc của Tổ công đoàn bộ môn/trung tâm/xưởng

Mẫu 5C-KNĐ: Ý kiến nhận xét của Đoàn TNCS đối với Người xin vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 40 kB
Downloads: 1742

Sử dụng cho người vào Đảng đang là Đoàn viên còn sinh hoạt Đoàn TNCS.

Mẫu 6-KNĐ: Nghị quyết đề nghị Kết nạp Đảng viên

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 09/13/2014
Filesize: 51 kB
Downloads: 2025

Sau khi họp Chi bộ lấy ý kiến biểu quyết Kết nạp. Nếu Chi bộ đồng ý kết nạp thì ra Nghị quyết đề nghị kết nạp. Lưu ý: Ngày ra nghị quyết không quá 1 tháng (30 ngày) so với ngày Chi bộ họp xem xét kết nạp.

Lưu ý: Sau khi xác minh lý lịch xong, trong vòng 30 ngày, Chi bộ phải đưa hồ sơ ra xem xét và lấy ý kiến biểu quyết kết nạp.

(Có điều chỉnh kể từ 29/5/2013)

Mẫu 19-KND: Giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch của Người xin vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 04/25/2014
Filesize: 36 kB
Downloads: 2704

Sử dụng trong trường hợp cử đảng viên chính thức của chi bộ đi thẩm tra.

Chi bộ soạn, gởi file cho đ/c Khang, Đảng ủy ký giới thiệu

Mẫu 20-KNĐ: Phiếu thẩm tra lý lịch của Người xin vào Đảng

hot!
Date added: 03/10/2013
Date modified: 04/25/2014
Filesize: 36 kB
Downloads: 5216

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch. Sử dụng trong trường hợp không cử đảng viên của chi bộ đi thẩm tra trực tiếp (gởi theo đường bưu điện, hoặc nhờ người khác đi thẩm tra...)

Lưu ý: Hồ sơ cần phải NIÊM PHONG tại Đảng ủy.

Chi bộ soạn, gởi file cho đ/c Khang để ký và đến phòng Đảng ủy để niêm phong hồ sơ

game hay , game hay , chơi game , choi game , chơi game , kênh game , game , tin game , game , game , game , tin game , tin game mới , game hay , chơi game game vui , toyota , game bắn súng game thời trang , game đua xe , game , ảnh đẹp ,